ثبت نام

برای ثبت نام لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرم ثبت نام
مشخصات کاربر
  
توجه : بهتر است نام کاربری بصورت لاتین انتخاب شود
نمونه: 05118413900
نمونه: 09150123456
تصویر
توجه : تصویراز نوع jpg باشد
 
مراحل سامانه ثبت نام
1
تکمیل و ارسال فرم ثبت نام
2
انتخاب نوع عضویت
3
پرداخت آنلاین حق عضویت
4
پایان مرحله اول ثبت نام