جستجو : svxhk

اخبار

  • علل اصلی ابتلا به سرطان

     در ایجاد سرطان عوامل وراثتی (ژنتیک) و محیطی نقش اصلی را ایفا می کنند. به علت گسترده و تخصصی بو...