جستجو : یائسه

اخبار

مقالات

  • تری پاراتاید

    ...مقدار مصرف به منظور درمان استئوپروزیس در خانمهای یائسه که ریسک بالایی برای شکستگی دارند، به منظور ...

  • آلندرونیت

    ... و مقدار مصرف الف) پیشگیری از استئوپروز در زنان یائسه. بزرگسالان: روزانه mg5 خوراکی یا mg35 در هف...

  • اگزمستان

    ... و مقدار مصرف الف) سرطان سینه پیشرفته در خانمهای یائسه‌ای که بیماری آنها بعداز درمان با تاموکس...