جستجو : گلوکوم

اخبار

مقالات

 • لودوپا

  ... موارد منع مصرف و احتیاط: در گلوکوم با زاویه بسته نباید مصرف شود. ...

 • اپینفرین

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف گلوکوم با زاویه باز بزرگسالان: مقدار 2-1 قطره از ...

 • بتاکسولول

  ...ر مصرف: موارد و مقدار مصرف زیادی فشار داخل چشم ، گلوکوم مزمن با زاویه باز. بزرگسالان: 2-1 قطره از ...

 • تیمولول

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف گلوکوم بزرگسالان: یک قطره از محلول 0.5 درصد یا 0....

 • تیمولول

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف گلوکوم بزرگسالان: یک قطره از محلول 0.5 درصد یا 0....

 • بریمونیدین

  ... مصرف کاهش فشار داخل کره چشم در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز یا افزایش فشار داخل کره چشم بزرگ...

 • استازولامید

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) گلوکوم ثانویه و گلوکوم حاد با زاویه بسته قبل از جر...

 • کوسوپت

  ...دار مصرف: موارد و مقدار مصرف هایپرتانسیون چشم و گلوکوم با زاویه باز. بزرگسالان: یک قطره در هر چشم...

 • دورزولامید

  ...j; برای‌ کاهش‌ فشار داخل‌ چشم‌گلوکوم‌ با زاویه‌ باز، گلوکوم‌پسود...

 • اپی‌نفرین‌ چشمی

  ...د مصرف‌: اپی‌نفرین‌ در درمان‌ گلوکوم‌با زاویه‌ باز، به‌ تنهائی&z...

 • اکوتیوفات

  ... موارد مصرف‌: اکوتیوفات‌ در درمان‌گلوکوم‌ با زاویه‌ باز، انسداد مجرای&zwn...

 • بتاکسولول

  ...ر داخل‌ چشم‌ در مبتلایان‌ به‌ گلوکوم‌مزمن‌ مصرف‌ می‌شود. ...

/ 2  (تعداد کل رکوردها:13)