جستجو : کاندیدیاز

مقالات

 • آمفوتریسین‌

  ...ین‌ B در درمان‌آسپرژیلوز، بلاستومیکوز، کاندیدیازمنتشر، کوکسیدیوئیدومیکوز،کریپتوکوکوز، اند...

 • کلوتریمازول

  ...اپدیس، تینئاکروریس، تینئاورسیکالر، تینئاکورپوریس، کاندیدیاز پوستی. بزرگسالان: روزانه دو بار، صبح و ...

 • نیستاتین-واژینال

  ...ارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف درمان موضعی کاندیدیاز واژن. مقدار 100000 واحد به صورت قرص واژ...

 • نیستاتین

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف درمان کاندیدیاز پوستی و پوستی - مخاطی 3-2 بار در روز تا...