جستجو : پوسیدگی دندان

اخبار

مقالات

  • پرسیکا

    ...قطره پرسیکا در پیشگیری از افزایش جرم روی دندانها،پوسیدگی دندان ،و خونریزی و امراض لثه و به عنوان ضد...

  • فلوراید

    ...صرف: موارد و مقدار مصرف داروی کمکی در پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها بزرگسالان و کودکان بزرگتر ...