جستجو : لوونورژسترل

مقالات

  • لوونورژسترل

    موارد مصرف : جلوگیری از بارداریفارماکینتیک : ‌ مکانیسم : موارد منع مصرف :اختلالا...