جستجو : لوسمی

اخبار

مقالات

 • دانوبلاستینا

  ...ع جدید به منابع پزشکی مراجعه کنید. الف) فرونشانی لوسمی حاد غیرلنفوسیتیک (میلوژنوز، مونوسیتیک، اریتر...

 • سیکلوفوسفامید

  ...نوم پستان، سر، گردن، ریه و تخمدان؛ بیماری هوچکین؛ لوسمی لنفوسیتیک مزمن یا لوسمی میلوسیتیک و لنفوبلا...

 • آسپاراژیناز

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف درمان لوسمی لنفوسیتیک حاد (ALL) بزرگسالان و کودکان : هن...

 • سیتارابین

  ... مصرف جدید به منابع پزشکی مراجعه شود. الف) درمان لوسمی میلوسیتیک حاد و سایر لوسمی‌های حاد دیگر...

 • تیوگوانین

  ... موارد و مقدار مصرف: تیوگوانین در درمان لوسمی های میلوسیتیک و لنفوسیتیک حاد و لوسمی میلوسی...

 • ایداروبیسین (زاودوس)

  ...و مقدار مصرف: ایداروبیسین به همراه سایر داروهای ضدلوسمی برای درمان AML در بزرگسالان مصرف می شود. ...

 • بوسولفان

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) لوسمی میلوژنوس مزمن بزرگسالان: برای القاء درمان، ...

 • کلرامبوسیل

  ... مصرف مناسب، باید به کتب پزشکی مراجعه شود. الف) لوسمی لنفوسیتسیک مزمن، لنفومهای بدخیم شامل لنفوسار...

 • کلادریبین

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) لوسمی فعال سلول مویی بزرگسالان: مقدار mg/kg/day 0...

 • ابکسانترون

  ...ارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف درمان اولیه لوسمی غیرلنفوسیتیک حاد در ترکیب با سایر داروهای تأ...

 • هولوکسان

  ... بدخیم، سرطان گاستریک و پانکراس، کارسینوم پستان، لوسمی لنفوسیتیک حاد و مزمن، کارسینوم تخمدان و سارک...

 • فلودرابین فسفات

  ...وارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) درمان لوسمی لنفوسیتیک مزمن (CLL) از نوع B-Cell در بیمارا...

/ 2  (تعداد کل رکوردها:13)