جستجو : لخته

اخبار

مقالات

  • تیکلوپیدین

    ...موارد و مقدار مصرف کاهش احتمال سکته مغزی ناشی از لخته در بیمارانی که سابقه سکته مغزی دارند یا کسانی...