جستجو : قلیایی کننده

مقالات

  • پتاسیم سیترات

    ...ده است. ب) به عنوان قلیایی‌ کننده سیستمیک، قلیایی کننده ادرار و ضد سنگهای ادراری همراه با اسی...