جستجو : قابض

مقالات

  • کالامین‌

    ...ارد مصرف‌: کالامین‌ به‌عنوان‌ قابض‌برای‌ تسکین‌ موضعی‌ خارش...