جستجو : فیبروسیستیک

مقالات

  • دانازول

    ...د. درمان ممکن است تا 9 ماه ادامه یابد. پ) بیماری فیبروسیستیک پستان بزرگسالان: مقدار mg/day 400-100...