جستجو : غذا

اخبار

مقالات

 • مولتی ویتامین و آهن

  ... بیمارانی که از تغذیه کافی برخوردار نبوده یا رژیم غذایی آنها فاقد موادغذایی ضروری و کافی است و همچن...

 • کروئون (پانکراتین)

  ...‌عدم ترشح مناسب لوزالمعده، داروی کمکی در هضم غذا در فیبروزکیستیک، استئاتوره و موارد دیگر اختلا...

 • کلسیم کربنات

  ... موارد و مقدار مصرف: آنتی‌اسید، غذاى کمکى حاوى کلسیم. ...

 • ارلیستات

  ... وزن و پایدار نگداشتن آن همراه با کاهش کالری رژیم غذایی و کاهش ریسک بازگشت وزن از دست داده. بزرگسا...

 • دیکلوفناک سدیم

  ...کتورولاک ، اکسی فن بوتازون و یا مواد دیگری مانند غذاها ، رنگها و مواد محافظ . ـ در صورت حاملگی و ش...

 • کرومولین سدیم

  ...رای‌ پیشگیری‌ ازآسم‌، حساسیت‌ غذایی‌ و اسپاسم‌ نایژه‌ای‌ناشی...

 • کرومولین

  ...ای‌ پیشگیری‌ ازآسم‌، حساسیت‌ غذایی‌ و اسپاسم‌ نایژه‌ای‌ناشی...

 • آلومینیوم‌ ام جی اس

  ...‌ دارو درصورت‌ مصرف‌ قبل‌ از غذا به‌عنوان‌ضداسید 60ـ20 دقیقه‌ و ...

 • پادزهر بوتولیسم‌

  ...اری‌ بوتولیسم‌ناشی‌ از خوردن‌ غذاهای‌ آلوده‌ مصرف‌می‌شود. ...

 • ضد بوتولیسم (مونووالان)

  ...اری‌ بوتولیسم‌ناشی‌ از خوردن‌ غذاهای‌ آلوده‌ مصرف‌می‌شود. ...

 • ضد بوتولیسم

  ...اری‌ بوتولیسم‌ناشی‌ از خوردن‌ غذاهای‌ آلوده‌ مصرف‌می‌شود. ...

 • ضد بوتولیسم

  ...اری‌ بوتولیسم‌ناشی‌ از خوردن‌ غذاهای‌ آلوده‌ مصرف‌می‌شود. ...

/ 11  (تعداد کل رکوردها:125)