جستجو : ضرر موبایل

اخبار

  • تشعشعات موبایل ضرر دارد؟

    بحث تاثیر تشعشعات موبایل و دکل های مخابراتی بر سلامت انسان موضوعی است که طی سال های گذشته دغدغه ای ج...