جستجو : ضدافسردگی

مقالات

 • کلومیپرامین

  ...j; غلظت‌ پلاسمایی‌ این‌ دارو، اثر ضدافسردگی‌ آن‌ را کاهش‌ می‌دهن...

 • آمی‌تریپ‌تیلین

  ... 3 ـ بیش‌ از یک‌ داروی‌ ضدافسردگی‌ در یک‌زمان‌ نباید تجویز ...

 • کلومی پرامین

  ...نع مصرف: سابقه حساسیت مفرط به این دارو یا داروهای ضدافسردگی سه حلقه‌ای دیگر، مصرف همزمان با دا...

 • لیتیوم کربنات

  Lithium Carbonate ...

 • ملاپروتیلین

  ... اطلاعات دیگر: طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ضدافسردگی چهار حلقه‌ای. طبقه‌بندی درمان...

 • دسیپرامین

  ... اطلاعات دیگر: طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ضدافسردگی سه حلقه‌ای دی بنزازپین. طبقه‌...

 • فلوواکسامین

  ...زپین، کلوزاپین، متادون، متوپرولول، پروپرانولول و ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای شود. در صو...

 • موکلوبماید

  Moclobemide ...

 • نوراتریپتیلین

  ... منع مصرف: حساسیت مفرط شناخته شده نسبت به داروهای ضدافسردگی سه حلقه‌ای و ترکیبات وابسته به آنه...

 • ترازودون

  ...ر mg/day 300 مصرف می‌شود. مکانیسم اثر اثر ضدافسردگی: تصور می‌شود ترازودون از طریق مهار ...

 • تریمیپرامین

  Trimipramine ...

 • دوکسپین

  Doxepin (as Hcl) ...

/ 2  (تعداد کل رکوردها:13)