جستجو : صرع تونیک

مقالات

  • کاربامازپین

    ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) صرع تونیک- کلونیک عمومی (صرع بزرگ)، حملات تشنجی کم...