جستجو : شستن دست

اخبار

مقالات

  • کلرهگزیدین گلوکونات

    ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) شستن دست قبل از جراحی. دستها با پنج میلی لیتر محل...