جستجو : سیاتیک

اخبار

مقالات

  • منتول سالیسیلات

    ...دار مصرف تسکین علامتی دردهای عضلانی و روماتوئید، سیاتیک، کمردرد، فیبروزیت، کشیدگی و کوفتگی لیگامانه...