جستجو : سندرم روده

مقالات

 • بلادونا

  بلادونا   ...

 • برن

  برن   ...

 • دی سیکلومین

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف درمان سندرم روده تحریک‌پذیر و سایر اختلالات عملکردی...

 • پروپانتیلین

  ...ف: موارد و مقدار مصرف درمان کمکی در زخم گوارشی، سندرم روده تحریک پذیر و سایر اختلالات گوارشی؛ برای...