جستجو : سنتی

اخبار

مقالات

  • ازدواج سنتی و مدرن

    ...الاتر از افراد مجرد است. ازدواج درگذشته به صورت سنتی انجام می شد و خانواده ی پسر، پس ازانتخاب دختر...

/ 2  (تعداد کل رکوردها:19)