جستجو : زرد زخم

مقالات

  • موپیروسین

    ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف زرد زخم (ایمپتیگو) بزرگسالان: روزانه 3 بار پماد ...