جستجو : زخم دئودنوم

مقالات

  • لانزوپرازول

    ... چ) پاکسازی Helicobacter pylori برای کاهش خطر عود زخم دئودنوم : بزرگسالان: بیمارانی که درمان دوتای...