جستجو : رکتوم

مقالات

  • بیساکودیل

    ...j; کوتاه‌ مدت‌یبوست‌ و تخلیه‌ رکتوم‌ و کولون‌ قبل‌ ازانجام‌...

  • فلوئوروراسیل

    ...ید به منابع پزشکی مراجعه کنید. الف) سرطان کولون، رکتوم، پستان، تخمدان، گردن رحم، معده، مری، مثانه، ...

  • اگزالی پلاتین

    ...ر مصرف: موارد و مقدار مصرف سرطان پیشرفته کولون و رکتوم به همراه 5-فلورواوراسیل و لوکوورین بزرگسالا...