جستجو : رنگ

اخبار

مقالات

 • سرنگ آماده تزریق اورگالوتران

  Ganirelix  سرنگ آماده تزریق اورگالوتران ...

 • متوکسالن

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف تحریک رنگدانه‌سازی دوباره در ویتیلیگو بزرگسالان و ...

 • هیدروکینون

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف زیادی رنگدانه پوست در مواردی مانند کک و مک، کلوآسمای غیر...

 • گانسیکلوویر

   Ganciclovirگانسیکلوویرموارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) درمان رتینیت ناشی ...

/ 2  (تعداد کل رکوردها:16)