جستجو : دوازدهه

مقالات

 • سایمتیدین

  ...د و مقدار مصرف الف) درمان کوتاه مدت زخم‌های دوازدهه. بزرگسالان: از راه خوراکی، مقدار 300 میلی...

 • فاموتیدین

  ... مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) زخم معده و دوازدهه. بزرگسالان: برای درمان حاد، از راه خوراکی...

 • سوکرالفیت

  ...دار مصرف الف) درمان کوتاه مدت (تا هشت هفته) زخم دوازدهه و آسیب معده ناشی از آسپر ین، زخم معده. بز...

 • رانیتیدین

  ...رف: موارد و مقدار مصرف الف) درمان کوتاه مدت زخم دوازدهه و معده، درمان حالات مرضی ترشح بیش از حد اس...

 • سایمتیدین

  ...nj; و درمان‌ زخم‌های‌ معده‌ و دوازدهه‌ و نیز بیماری‌ وازنش‌ معده&...

 • سایمتیدین

  ...j; و درمان‌ زخم‌های‌ معده‌ و دوازدهه‌ و نیز بیماری‌ وازنش‌ معده&...

 • سایمتیدین

  ...nj; کوتاه‌مدت‌ زخمهای‌ فعال‌ دوازدهه‌ یا زخمهای‌فعال‌ و خوش&zwnj...