جستجو : دارو مافناید

مقالات

  • مافناید

    موارد مصرف : عفونت زخم , سوختگی (پیشگیری و درمان عفونت)فارماکینتیک : ‌ مکانیسم : ...