جستجو : دارو فلبامات

مقالات

  • فلبامات

    موارد مصرف : این دارو به دلیل عوارض جدی فقط در موارد خاص تشنج های مقاوم کاربرد دارد.فارماکینتیک...