جستجو : دارو دکستران

مقالات

  • دکستران

    موارد مصرف : مورد اصلی مصرف آن وقتی است که در موارد اورژنش خون در دسترس نباشدو با این محلول حجم...