جستجو : دارو دوکساپرام

مقالات

  • دوکساپرام

    موارد مصرف :  دوکساپرام‌ به‌عنوان‌ محرک‌در درمان‌ ضعف‌ تنفسی...