جستجو : دارو ایزوفلوران

مقالات

  • ایزوفلوران

    موارد مصرف : ایزوفلوران‌ به‌ عنوان‌بیهوش‌ کننده‌ برای‌ القاء و اد...