جستجو : دارو ایتراکونازول

مقالات

  • ایتراکونازول

    موارد مصرف : عفونت قارچی آسپرژیلوس , بلاستومایکوزیس , هیستوپلاسموزیس و عفونت های کاندیدا , مننژ...