جستجو : دارو آموکسی سیلین

مقالات

  • آموکسی سیلین

    موارد مصرف :  این‌ دارو در درمان‌عفونتهای‌ مجاری‌ ادرار، عفونت‌ گ...