جستجو : جراحی شکم

مقالات

  • سلگزان (اتوکسوپارین)

    .... ب) پیشگیری از ترومبوز وریدی عمقی (DVT) بعد از جراحی شکم. بزرگسالان: 40 میلی گرم یک بار در روز ب...

  • دالتپارین سدیم

    ...روفیلاکسی از ترومبوز ورید عمقی در بیمارانی که تحت جراحی شکم قرار گرفته و در خطر عوارض ترومبوآمبولیک...