جستجو : تاثیر نور

اخبار

  • نور غم ها را برطرف می کند

    افراد در روزهای ابری بیشتر احساس دلتنگی و ناراحتی می کنند و علت آن نیز تاثیر مثبت نور بر سیستم روحی ...