جستجو : بی حس

اخبار

مقالات

 • تتراکائین

  ... موارد و مقدار مصرف: تتراکایین برای ایجاد بی حسی موضعی یا منطقه ای ،ایجاد اثر ضد درد و قبل ...

 • اسکاندینیبسا

  Mepivacaine Hcl  اسکاندینیبسا ...

 • پریلوکایین

  Prilocaine/Felypressin  پریلوکایین ...

 • لیدوکائین

  Lidocaine (Mucosal - Local )   لیدوکائین ...

 • بنزوکائین

  Benzocaine  بنزوکائین ...

 • لیدوکائین

  ... گیرد. محلول‌های حاوی محافظ دارو نباید برای بی حسی نخاعی، اپیدورال، یا ناحیه دم اسبی مصرف شوند...

 • بوپیواکایین

  ... مصرف توجه : مقدار مصرف بوپیواکائین بر اساس روش بی حس کردن، عمق بی حسی و پاسخ بیمار تنظیم می&zwnj...

 • بوپی‌واکائین‌

  بوپی‌واکائین‌   ...

 • بوپی‌واکائین‌

  بوپی‌واکائین‌   ...