جستجو : ایجاد ایمنی

مقالات

  • واکسن هاری

    ... موارد و مقدار مصرف: واکسن های هاری برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری هاری مصرف می شوند....