جستجو : انسداد عصبی

مقالات

 • پریلوکایین

  ...ان: برای ایجاد بی‌حسی از طریق انفیلتراسیون و انسداد عصبی در دندانپزشکی، مقدار 60-30 میلی‌...

 • پیپکرونیوم

  Pipecuronium  پیپکرونیوم ...

 • آتراکوریوم

  ... جذب: زمان لازم برای شروع اثر دارو 2 دقیقه است و انسداد عصبی ـ عضلانی طی 5-3 دقیقه به حداکثر می رس...

 • بوپی‌واکائین‌

  ...کبوتیه‌ و از طریق‌انفیلتراسیون‌ یا انسداد عصبی‌ دردندانپزشکی‌ بکار می&zwnj...

 • بوپی‌واکائین‌

  ...کبوتیه‌ و از طریق‌انفیلتراسیون‌ یا انسداد عصبی‌ دردندانپزشکی‌ بکار می&zwnj...