جستجو : اتوسوکسماید

مقالات

  • اتوسوکسماید

    موارد مصرف : اتوسوکسیمید در درمان‌صرع‌ کوچک‌ یا غایب‌ به‌کار می‌ر...