جستجو : آتروسکلروتیک

مقالات

  • کلستیرامین

    ...چربی خون، هیپرکلسترولمی، کاهش خطر بیماری‌های آتروسکلروتیک عروق کرونر و سکته قلبی، خارش‌ها...