آخرین صفحات http://www.ir-dr.com/ آخرین صفحات بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران FA خانه http://www.ir-dr.com/Images/RssLogo.gif http://www.ir-dr.com/ بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران Copyright بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران, 637464276229687484 20 ArisCo Saffron buy Iranian saffron http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/Saffron-23781.aspx مقالات پزشکی 2020/10/03 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/Saffron-23781.aspx خرید از آلمان جهت خرید از اروپا و چین کلیک کنید http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/خرید از آلمان -23760.aspx مقالات پزشکی 2020/06/28 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/خرید از آلمان -23760.aspx آموزش جامع بورس برای دریافت آموزش بورس کلیک کنید http://www.ir-dr.com/Pages/نوآوری های روز-102/آموزش جامع بورس-23758.aspx نوآوری های روز 2020/06/20 http://www.ir-dr.com/Pages/نوآوری های روز-102/آموزش جامع بورس-23758.aspx خرید خارجی جهت مشاهده خرید خارجی http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/خرید خارجی -23757.aspx مقالات پزشکی 2020/06/13 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/خرید خارجی -23757.aspx مراحل پنج گانه ترک اعتیاد شیشه ترک اعتیاد به شیشه چند وقت طول می‌کشد http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/مراحل پنج گانه ترک اعتیاد شیشه-23752.aspx مقالات پزشکی 2020/06/07 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/مراحل پنج گانه ترک اعتیاد شیشه-23752.aspx درمان خیانت و شناسایی عوامل موثر خیانت به معنای پیمان شکنی در ازدواج یا رابطه عاطفی http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/درمان خیانت و شناسایی عوامل موثر -23753.aspx مقالات پزشکی 2020/06/07 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/درمان خیانت و شناسایی عوامل موثر -23753.aspx کلیه ها و چگونگی تاثیر کووید-19 بر آنها یک مطالعه علمی پیشگامانه دیگر در چین درباره http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/کلیه ها و چگونگی تاثیر کووید-19 بر آنها-23737.aspx مقالات پزشکی 2020/04/29 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/کلیه ها و چگونگی تاثیر کووید-19 بر آنها-23737.aspx داروخانه فردوسی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه فردوسی-23720.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه فردوسی-23720.aspx داروخانه بهروزی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه بهروزی -23712.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه بهروزی -23712.aspx ترجمه آخرین به روزرسانی UptoDate در خصوص کرونا ویروس کرونا http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/ترجمه آخرین به روزرسانی UptoDate در خصوص کرونا ویروس-23711.aspx مقالات پزشکی 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/ترجمه آخرین به روزرسانی UptoDate در خصوص کرونا ویروس-23711.aspx داروخانه دکتر پیشداد آذر داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر پیشداد آذر -23708.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر پیشداد آذر -23708.aspx داروخانه سیزده آبان داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه سیزده آبان -23703.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه سیزده آبان -23703.aspx داروخانه دکتر فتحی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر فتحی -23701.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر فتحی -23701.aspx داروخانه دکتر ختمی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر ختمی-23697.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر ختمی-23697.aspx داروخانه دکتر شاه آبادی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر شاه آبادی-23698.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر شاه آبادی-23698.aspx داروخانه دکتر امیر هاشم زاده داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر امیر هاشم زاده -23699.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر امیر هاشم زاده -23699.aspx داروخانه دکتر موسوی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر موسوی -23700.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر موسوی -23700.aspx داروخانه دکتر معین زاده داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر معین زاده -23702.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر معین زاده -23702.aspx داروخانه دکتر گنجی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر گنجی -23709.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر گنجی -23709.aspx داروخانه مرکزی جمالزاده داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه مرکزی جمالزاده-23710.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه مرکزی جمالزاده-23710.aspx داروخانه هلال احمر مرکزی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه هلال احمر مرکزی-23704.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه هلال احمر مرکزی-23704.aspx داروخانه هلال احمر نهرانپارس http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه هلال احمر نهرانپارس -23705.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه هلال احمر نهرانپارس -23705.aspx داروخانه هلال احمر ری http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه هلال احمر ری-23706.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه هلال احمر ری-23706.aspx داروخانه دکتر علی مزیدی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر علی مزیدی -23707.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر علی مزیدی -23707.aspx داروخانه شبانه روزی ستاره داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی ستاره -23713.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی ستاره -23713.aspx داروخانه دکتر غلامعلی پور داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر غلامعلی پور-23714.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر غلامعلی پور-23714.aspx داروخانه شبانه روزی آزاده سالم داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی آزاده سالم -23715.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی آزاده سالم -23715.aspx داروخانه شبانه روزی تک پاسداران داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی تک پاسداران -23716.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی تک پاسداران -23716.aspx داروخانه دکتر شهبازی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر شهبازی -23717.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر شهبازی -23717.aspx داروخانه دکتر علمی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر علمی -23718.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر علمی -23718.aspx داروخانه الغدیر داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه الغدیر-23719.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه الغدیر-23719.aspx داروخانه شبانه روزی یاسان داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی یاسان -23721.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی یاسان -23721.aspx داروخانه دکتر توکلیان داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر توکلیان-23722.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر توکلیان-23722.aspx داروخانه دکتر جودی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر جودی -23723.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر جودی -23723.aspx داروخانه دکتر عینی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر عینی-23724.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر عینی-23724.aspx داروخانه نگین داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه نگین-23725.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه نگین-23725.aspx داروخانه کلانتری داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه کلانتری-23726.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه کلانتری-23726.aspx داروخانه شبانه روزی دکتر حسینی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی دکتر حسینی-23727.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی دکتر حسینی-23727.aspx داروخانه شبانه روزی امید داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی امید-23728.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی امید-23728.aspx داروخانه گلشن راز داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه گلشن راز -23729.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه گلشن راز -23729.aspx داروخانه شبانه روزی ترکمان بوترابی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی ترکمان بوترابی-23730.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی ترکمان بوترابی-23730.aspx داروخانه دکتر زارعی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر زارعی-23731.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر زارعی-23731.aspx داروخانه نادر داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه نادر -23732.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه نادر -23732.aspx داروخانه شبانه روزی ثامن داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی ثامن -23733.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی ثامن -23733.aspx داروخانه ارغوان داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه ارغوان-23734.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه ارغوان-23734.aspx سرطان مری سرطانی که در بافت پوشاننده مری (لوله‌ای عضلانی که غذا از طریق آن از حلق به معده منتقل می‌شود) ایجاد می‌شود http://www.ir-dr.com/Pages/سرطان-167/سرطان مری-1069.aspx سرطان 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/سرطان-167/سرطان مری-1069.aspx درمان تومورهای مغزی و نخاعی کودکان در یک نگاه تومور مغزی و نخاعی در کودکان، بیماری‌ایست که در آن سلول‌های غیرعادی در بافت‌های مغز و یا نخاع تشکیل می‌شوند. http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/درمان تومورهای مغزی و نخاعی کودکان در یک نگاه-1053.aspx مقالات پزشکی برتر 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/درمان تومورهای مغزی و نخاعی کودکان در یک نگاه-1053.aspx بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد http://www.ir-dr.com/Pages/بیمارستان-240/بیمارستان میلاد-3340.aspx بیمارستان 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/بیمارستان-240/بیمارستان میلاد-3340.aspx t1 t1 http://www.ir-dr.com/Pages/بیمارستان-240/t1-3301.aspx بیمارستان 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/بیمارستان-240/t1-3301.aspx در حال بروز رسانی در حال بروز رسانی http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/در حال بروز رسانی-3299.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/در حال بروز رسانی-3299.aspx فراخوان جذب پزشکان در انجمن های گفتگو بانک جامع اطلاعاتی پزشکان و جراحان ایران پزشکان محترم میتوانند نسبت به قرار گیری در بخشها و انجمن های گفتگو در سمت پزشک متخصص http://www.ir-dr.com/Pages/اطلاعیه ها-91/فراخوان جذب پزشکان در انجمن های گفتگو بانک جامع اطلاعاتی پزشکان و جراحان ایران -757.aspx اطلاعیه ها 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/اطلاعیه ها-91/فراخوان جذب پزشکان در انجمن های گفتگو بانک جامع اطلاعاتی پزشکان و جراحان ایران -757.aspx سرطان پستان سرطانی که در بافت پستان شامل مجاری (لوله‌هایی که شیر را به نوک پستان منتقل می‌کند) و لوبول‌ها (غدد تولیدکننده شیر) ایجاد می‌شود. این سرطان هم در زنان و هم در مردان ایجاد می‌شود و با اینحال سرطان پستان در مردان نادر است. http://www.ir-dr.com/Pages/نوآوری های روز-102/سرطان پستان-271.aspx نوآوری های روز 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/نوآوری های روز-102/سرطان پستان-271.aspx کمیته نوآوری پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم گروه نوآوری و فناوری اطلاعات پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم فعالیت خود را در خصوص روز نوآوری دانشگاه با برگزاری بیش از 10 جلسه از آبان ماه سال 90 تاکنون پیگیری نموده است http://www.ir-dr.com/Pages/نوآوری های روز-102/کمیته نوآوری پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم-114.aspx نوآوری های روز 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/نوآوری های روز-102/کمیته نوآوری پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم-114.aspx آنوریسم های مغزی آنوریسم مغزی چیست؟ آنوریسم یک بیرون زدگی بصورت حباب در جدار شریان های مغزی است در حقیقت آنوریسم عروق مغزی ناشی از یک ضعف در جدار شریان های مغزی است که بتدریج به علت بالا بودن فشار در داخل عروق سبب برجستگی و ایجاد حباب می شود و چون جدار آن ها ضعیف تر از جدار طبیعی شریانها است ممکن است پاره شود و سبب خونریزی مغزی شود خونریزی می تواند در فضای ساب ارداکنویید اتفاق افتد که خون همراه با CSF ( مایع مغزی نخاعی) است و یا در داخل خود نسج مغز ایجاد شود که خونریزی داخل مغزی (اینتراسربرال هماتوما ) گویند. http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/آنوریسم های مغزی آنوریسم مغزی چیست؟-111.aspx مقالات پزشکی برتر 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/آنوریسم های مغزی آنوریسم مغزی چیست؟-111.aspx بیماری سارکوئیدوزSarcoidosis سارکوِئیدوز یک بیماری غیرمسری http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/بیماری سارکوئیدوزSarcoidosis -2076.aspx مقالات پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/بیماری سارکوئیدوزSarcoidosis -2076.aspx راهبرد جدید محققان برای درمان سرطان مثانه محققان راهبرد جدیدی برای درمان سرطان مثانه ارائه کردند که در آن نانومیله‌های http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/راهبرد جدید محققان برای درمان سرطان مثانه-1856.aspx مقالات پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/راهبرد جدید محققان برای درمان سرطان مثانه-1856.aspx راهنمای ترک سیگار در مورد ترک سیگار چه باید بدانم http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/راهنمای ترک سیگار-1855.aspx مقالات پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/راهنمای ترک سیگار-1855.aspx علائم فشار خون چیست همانطور که قبلاً گفتیم علائم فشار خون اغلب ساکت و حتی ممکن است در مراحل اولیه هیچگونه علائمی از خود نشان ندهد غالباً فشار خون http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/علائم فشار خون چیست-1635.aspx مقالات پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/علائم فشار خون چیست-1635.aspx لنفوم هوچکین نوعی سرطان سیستم ایمنی بدن که با وجود سلول‌های خاص به نام سلول رید اشتنبرگ مشخص می‌شود. http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/لنفوم هوچکین-1362.aspx مقالات پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/لنفوم هوچکین-1362.aspx اولتیوا Remifentanil http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اولتیوا-9489.aspx دارو 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اولتیوا-9489.aspx رمیکید Infliximab http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/رمیکید-9488.aspx دارو 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/رمیکید-9488.aspx اتانرسپت Etanercept http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اتانرسپت-9487.aspx دارو 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اتانرسپت-9487.aspx SUCCESS IN ARTIFICIAL INSEMINATION - QUALITY OF SEMEN AND DIAGNOSTICS EMPLOYED دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/SUCCESS IN ARTIFICIAL INSEMINATION - QUALITY OF SEMEN AND DIAGNOSTICS EMPLOYED-3448.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/SUCCESS IN ARTIFICIAL INSEMINATION - QUALITY OF SEMEN AND DIAGNOSTICS EMPLOYED-3448.aspx HSDD دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/HSDD-3447.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/HSDD-3447.aspx Disorders of Sex Development دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Disorders of Sex Development-3446.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Disorders of Sex Development-3446.aspx Dewhurst’s Textbook of Obstetrics And Gynaecology دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Dewhurst’s Textbook of Obstetrics And Gynaecology-3445.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Dewhurst’s Textbook of Obstetrics And Gynaecology-3445.aspx BLUEPRINTS OBSTETRICS and GYNECOLOGY دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/BLUEPRINTS OBSTETRICS and GYNECOLOGY-3444.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/BLUEPRINTS OBSTETRICS and GYNECOLOGY-3444.aspx Esophageal Squamous Cell Carcinoma دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Esophageal Squamous Cell Carcinoma-3443.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Esophageal Squamous Cell Carcinoma-3443.aspx AUTOPHAGY دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/AUTOPHAGY-3442.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/AUTOPHAGY-3442.aspx Advances in Cancer Survivorship Management دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Advances in Cancer Survivorship Management-3441.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Advances in Cancer Survivorship Management-3441.aspx THE HANDY ANATOMY ANSWER BOOK دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/THE HANDY ANATOMY ANSWER BOOK-3440.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/THE HANDY ANATOMY ANSWER BOOK-3440.aspx ALLERGY دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/ALLERGY-3439.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/ALLERGY-3439.aspx aromatherapy in essence دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/aromatherapy in essence-3438.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/aromatherapy in essence-3438.aspx TEXTBOOK OF CRITICAL CARE دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/TEXTBOOK OF CRITICAL CARE-3437.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/TEXTBOOK OF CRITICAL CARE-3437.aspx ATLAS OF CLINICAL DIAGNOSIS دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/ATLAS OF CLINICAL DIAGNOSIS-3436.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/ATLAS OF CLINICAL DIAGNOSIS-3436.aspx آمی تریپتیلین این دارو متعلق به گروه ضد افسردگی های سه حلقه ای می باشد http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آمی تریپتیلین-23684.aspx دارو 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آمی تریپتیلین-23684.aspx Silybum marianum اثر بخشی فوق العاده عصاره دانه(تخم) خارمریم بر روی بهبود عملکرد http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/Silybum marianum-23685.aspx دارو 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/Silybum marianum-23685.aspx پروستاتان موارد و مقدار مصرف: قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پروستات ،سوزش و تکرر ادرار بکار می رود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/پروستاتان-20965.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/پروستاتان-20965.aspx کارمینت (نعنا) موارد و مقدار مصرف: این فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه ،نفخ و دردناشی از آن مصرف می گردند. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ کارمینت (نعنا) -20949.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ کارمینت (نعنا) -20949.aspx پاسی پی موارد و مقدار مصرف: قطره پاسی پی به عنوان آرام بخش و خواب آور در تنش های عصبی http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ پاسی پی -20950.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ پاسی پی -20950.aspx تیمیان موارد و مقدار مصرف: شربت تیمیان به عنوان ضد سرفه و خلط آور بکار می رود http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/تیمیان-20951.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/تیمیان-20951.aspx زنجبیل موارد و مقدار مصرف: این فرآورده ها در پیشگیری از بیماری مسافرت مصرف می شوند. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/زنجبیل-20952.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/زنجبیل-20952.aspx کراتاگوس موارد و مقدار مصرف: کراتاگوس با داشتن اثرات کاردیوتونیک ،گشادکننده عروق کرونر http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/کراتاگوس-20953.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/کراتاگوس-20953.aspx ویتاگنوس موارد و مقدار مصرف: ویتاگنوس جهت رفع اختلالات قاعدگی و اختلالات یایسگی به کار می رود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ویتاگنوس-20954.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ویتاگنوس-20954.aspx برونکو تیدی موارد و مقدار مصرف: شربت برونکوتیدی به عنوان ضدسرفه و خلط آور به کار می رود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ برونکو تیدی -20955.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ برونکو تیدی -20955.aspx آنتوم موارد و مقدار مصرف: آنتوم در زیادی چربی خون (کلسترول و تری گلیسیرید)،پیشگیری و درمان http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آنتوم-20956.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آنتوم-20956.aspx آنتی دیابتیک موارد و مقدار مصرف: آنتی دیابتیک در درمان زیادی قندخون به کار می رود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ آنتی دیابتیک -20957.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ آنتی دیابتیک -20957.aspx آلتادین موارد و مقدار مصرف: آلتادین در التهاب و تحریکات مخاط گلو بکار می رود http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آلتادین-20958.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آلتادین-20958.aspx آلتیب موارد و مقدار مصرف: آلتیب در درمان اضطراب ،بی خوابی و سردردهای با منشاء عصبی بکار می رود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آلتیب-20959.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آلتیب-20959.aspx بابونه موارد و مقدار مصرف: قطره بابونه برای درمان التهاب بافت مخاطی دهان و سایر قسمتهای دستگاه گوارش http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ بابونه -20960.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ بابونه -20960.aspx کالاندولا موارد و مقدار مصرف: پماد کالاندولا در درماتیت های آلرژیک ،پیشگیری و تسکین التهاب http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/کالاندولا-20961.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/کالاندولا-20961.aspx کارمیناتیوز موارد و مقدار مصرف: این فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه، نفخ و درد ناشی از آن مصرف می گردند. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/کارمیناتیوز-20962.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/کارمیناتیوز-20962.aspx میرتوپلکس موارد مصرف‌: میرتوپلکس‌ دارای‌ خاصیت‌ ضد ویروس‌ هرپس‌ سیمپلکس‌ http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/میرتوپلکس-20963.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/میرتوپلکس-20963.aspx اولئاکرات موارد و مقدار مصرف: اولیاکرات در درمان زیادی فشارخون بکار می رود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اولئاکرات-20964.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اولئاکرات-20964.aspx والرین موارد و مقدار مصرف: فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطراب و بی خوابی بکار می روند. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ والرین -20966.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ والرین -20966.aspx جینکوسان موارد و مقدار مصرف: موارد کاهش ظرفیت مغز کاهش تمرکز و توجه حافظه ضعیف علائم آرتریو اسکلروتیک http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/جینکوسان-20938.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/جینکوسان-20938.aspx متیل سالیسیلات موارد و مقدار مصرف التهاب و درد موضعی: 3-2 بار به موضع مالیده شود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ متیل سالیسیلات -20835.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ متیل سالیسیلات -20835.aspx کلومیفن سیترات موارد و مقدار مصرف الف) القای تخمک‌گذاری. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ کلومیفن سیترات -20836.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ کلومیفن سیترات -20836.aspx اکسیمتولون فارماکوکینتیک اکسی متولون در کبد متابولیزه می‌ شود. جذب، انتشار و دفع این دارو به خوبی معلوم نیست. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ اکسیمتولون -20837.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ اکسیمتولون -20837.aspx اکسیمتولون موارد و مقدار مصرف: فارماکوکینتیک اکسی متولون در کبد متابولیزه می‌ شود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اکسیمتولون-20898.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اکسیمتولون-20898.aspx