آخرین صفحات http://www.ir-dr.com/ آخرین صفحات بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران FA خانه http://www.ir-dr.com/Images/RssLogo.gif http://www.ir-dr.com/ بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران Copyright بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران, 637211101063412510 20 ArisCo سرطان مری سرطانی که در بافت پوشاننده مری (لوله‌ای عضلانی که غذا از طریق آن از حلق به معده منتقل می‌شود) ایجاد می‌شود http://www.ir-dr.com/Pages/سرطان-167/سرطان مری-1069.aspx سرطان 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/سرطان-167/سرطان مری-1069.aspx درمان تومورهای مغزی و نخاعی کودکان در یک نگاه تومور مغزی و نخاعی در کودکان، بیماری‌ایست که در آن سلول‌های غیرعادی در بافت‌های مغز و یا نخاع تشکیل می‌شوند. http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/درمان تومورهای مغزی و نخاعی کودکان در یک نگاه-1053.aspx مقالات پزشکی برتر 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/درمان تومورهای مغزی و نخاعی کودکان در یک نگاه-1053.aspx بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد http://www.ir-dr.com/Pages/بیمارستان-240/بیمارستان میلاد-3340.aspx بیمارستان 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/بیمارستان-240/بیمارستان میلاد-3340.aspx t1 t1 http://www.ir-dr.com/Pages/بیمارستان-240/t1-3301.aspx بیمارستان 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/بیمارستان-240/t1-3301.aspx در حال بروز رسانی در حال بروز رسانی http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/در حال بروز رسانی-3299.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/در حال بروز رسانی-3299.aspx فراخوان جذب پزشکان در انجمن های گفتگو بانک جامع اطلاعاتی پزشکان و جراحان ایران پزشکان محترم میتوانند نسبت به قرار گیری در بخشها و انجمن های گفتگو در سمت پزشک متخصص http://www.ir-dr.com/Pages/اطلاعیه ها-91/فراخوان جذب پزشکان در انجمن های گفتگو بانک جامع اطلاعاتی پزشکان و جراحان ایران -757.aspx اطلاعیه ها 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/اطلاعیه ها-91/فراخوان جذب پزشکان در انجمن های گفتگو بانک جامع اطلاعاتی پزشکان و جراحان ایران -757.aspx سرطان پستان سرطانی که در بافت پستان شامل مجاری (لوله‌هایی که شیر را به نوک پستان منتقل می‌کند) و لوبول‌ها (غدد تولیدکننده شیر) ایجاد می‌شود. این سرطان هم در زنان و هم در مردان ایجاد می‌شود و با اینحال سرطان پستان در مردان نادر است. http://www.ir-dr.com/Pages/نوآوری های روز-102/سرطان پستان-271.aspx نوآوری های روز 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/نوآوری های روز-102/سرطان پستان-271.aspx کمیته نوآوری پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم گروه نوآوری و فناوری اطلاعات پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم فعالیت خود را در خصوص روز نوآوری دانشگاه با برگزاری بیش از 10 جلسه از آبان ماه سال 90 تاکنون پیگیری نموده است http://www.ir-dr.com/Pages/نوآوری های روز-102/کمیته نوآوری پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم-114.aspx نوآوری های روز 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/نوآوری های روز-102/کمیته نوآوری پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم-114.aspx آنوریسم های مغزی آنوریسم مغزی چیست؟ آنوریسم یک بیرون زدگی بصورت حباب در جدار شریان های مغزی است در حقیقت آنوریسم عروق مغزی ناشی از یک ضعف در جدار شریان های مغزی است که بتدریج به علت بالا بودن فشار در داخل عروق سبب برجستگی و ایجاد حباب می شود و چون جدار آن ها ضعیف تر از جدار طبیعی شریانها است ممکن است پاره شود و سبب خونریزی مغزی شود خونریزی می تواند در فضای ساب ارداکنویید اتفاق افتد که خون همراه با CSF ( مایع مغزی نخاعی) است و یا در داخل خود نسج مغز ایجاد شود که خونریزی داخل مغزی (اینتراسربرال هماتوما ) گویند. http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/آنوریسم های مغزی آنوریسم مغزی چیست؟-111.aspx مقالات پزشکی برتر 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/آنوریسم های مغزی آنوریسم مغزی چیست؟-111.aspx بیماری سارکوئیدوزSarcoidosis سارکوِئیدوز یک بیماری غیرمسری http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/بیماری سارکوئیدوزSarcoidosis -2076.aspx مقالات پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/بیماری سارکوئیدوزSarcoidosis -2076.aspx راهبرد جدید محققان برای درمان سرطان مثانه محققان راهبرد جدیدی برای درمان سرطان مثانه ارائه کردند که در آن نانومیله‌های http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/راهبرد جدید محققان برای درمان سرطان مثانه-1856.aspx مقالات پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/راهبرد جدید محققان برای درمان سرطان مثانه-1856.aspx راهنمای ترک سیگار در مورد ترک سیگار چه باید بدانم http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/راهنمای ترک سیگار-1855.aspx مقالات پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/راهنمای ترک سیگار-1855.aspx علائم فشار خون چیست همانطور که قبلاً گفتیم علائم فشار خون اغلب ساکت و حتی ممکن است در مراحل اولیه هیچگونه علائمی از خود نشان ندهد غالباً فشار خون http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/علائم فشار خون چیست-1635.aspx مقالات پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/علائم فشار خون چیست-1635.aspx لنفوم هوچکین نوعی سرطان سیستم ایمنی بدن که با وجود سلول‌های خاص به نام سلول رید اشتنبرگ مشخص می‌شود. http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/لنفوم هوچکین-1362.aspx مقالات پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/لنفوم هوچکین-1362.aspx اولتیوا Remifentanil http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اولتیوا-9489.aspx دارو 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اولتیوا-9489.aspx رمیکید Infliximab http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/رمیکید-9488.aspx دارو 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/رمیکید-9488.aspx اتانرسپت Etanercept http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اتانرسپت-9487.aspx دارو 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اتانرسپت-9487.aspx SUCCESS IN ARTIFICIAL INSEMINATION - QUALITY OF SEMEN AND DIAGNOSTICS EMPLOYED دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/SUCCESS IN ARTIFICIAL INSEMINATION - QUALITY OF SEMEN AND DIAGNOSTICS EMPLOYED-3448.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/SUCCESS IN ARTIFICIAL INSEMINATION - QUALITY OF SEMEN AND DIAGNOSTICS EMPLOYED-3448.aspx HSDD دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/HSDD-3447.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/HSDD-3447.aspx Disorders of Sex Development دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Disorders of Sex Development-3446.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Disorders of Sex Development-3446.aspx Dewhurst’s Textbook of Obstetrics And Gynaecology دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Dewhurst’s Textbook of Obstetrics And Gynaecology-3445.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Dewhurst’s Textbook of Obstetrics And Gynaecology-3445.aspx BLUEPRINTS OBSTETRICS and GYNECOLOGY دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/BLUEPRINTS OBSTETRICS and GYNECOLOGY-3444.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/BLUEPRINTS OBSTETRICS and GYNECOLOGY-3444.aspx Esophageal Squamous Cell Carcinoma دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Esophageal Squamous Cell Carcinoma-3443.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Esophageal Squamous Cell Carcinoma-3443.aspx AUTOPHAGY دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/AUTOPHAGY-3442.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/AUTOPHAGY-3442.aspx Advances in Cancer Survivorship Management دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Advances in Cancer Survivorship Management-3441.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Advances in Cancer Survivorship Management-3441.aspx THE HANDY ANATOMY ANSWER BOOK دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/THE HANDY ANATOMY ANSWER BOOK-3440.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/THE HANDY ANATOMY ANSWER BOOK-3440.aspx ALLERGY دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/ALLERGY-3439.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/ALLERGY-3439.aspx aromatherapy in essence دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/aromatherapy in essence-3438.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/aromatherapy in essence-3438.aspx TEXTBOOK OF CRITICAL CARE دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/TEXTBOOK OF CRITICAL CARE-3437.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/TEXTBOOK OF CRITICAL CARE-3437.aspx ATLAS OF CLINICAL DIAGNOSIS دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/ATLAS OF CLINICAL DIAGNOSIS-3436.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/ATLAS OF CLINICAL DIAGNOSIS-3436.aspx آمی تریپتیلین این دارو متعلق به گروه ضد افسردگی های سه حلقه ای می باشد http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آمی تریپتیلین-23684.aspx دارو 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آمی تریپتیلین-23684.aspx Silybum marianum اثر بخشی فوق العاده عصاره دانه(تخم) خارمریم بر روی بهبود عملکرد http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/Silybum marianum-23685.aspx دارو 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/Silybum marianum-23685.aspx پروستاتان موارد و مقدار مصرف: قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پروستات ،سوزش و تکرر ادرار بکار می رود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/پروستاتان-20965.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/پروستاتان-20965.aspx کارمینت (نعنا) موارد و مقدار مصرف: این فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه ،نفخ و دردناشی از آن مصرف می گردند. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ کارمینت (نعنا) -20949.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ کارمینت (نعنا) -20949.aspx پاسی پی موارد و مقدار مصرف: قطره پاسی پی به عنوان آرام بخش و خواب آور در تنش های عصبی http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ پاسی پی -20950.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ پاسی پی -20950.aspx تیمیان موارد و مقدار مصرف: شربت تیمیان به عنوان ضد سرفه و خلط آور بکار می رود http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/تیمیان-20951.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/تیمیان-20951.aspx زنجبیل موارد و مقدار مصرف: این فرآورده ها در پیشگیری از بیماری مسافرت مصرف می شوند. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/زنجبیل-20952.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/زنجبیل-20952.aspx کراتاگوس موارد و مقدار مصرف: کراتاگوس با داشتن اثرات کاردیوتونیک ،گشادکننده عروق کرونر http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/کراتاگوس-20953.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/کراتاگوس-20953.aspx ویتاگنوس موارد و مقدار مصرف: ویتاگنوس جهت رفع اختلالات قاعدگی و اختلالات یایسگی به کار می رود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ویتاگنوس-20954.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ویتاگنوس-20954.aspx برونکو تیدی موارد و مقدار مصرف: شربت برونکوتیدی به عنوان ضدسرفه و خلط آور به کار می رود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ برونکو تیدی -20955.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ برونکو تیدی -20955.aspx آنتوم موارد و مقدار مصرف: آنتوم در زیادی چربی خون (کلسترول و تری گلیسیرید)،پیشگیری و درمان http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آنتوم-20956.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آنتوم-20956.aspx آنتی دیابتیک موارد و مقدار مصرف: آنتی دیابتیک در درمان زیادی قندخون به کار می رود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ آنتی دیابتیک -20957.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ آنتی دیابتیک -20957.aspx آلتادین موارد و مقدار مصرف: آلتادین در التهاب و تحریکات مخاط گلو بکار می رود http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آلتادین-20958.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آلتادین-20958.aspx آلتیب موارد و مقدار مصرف: آلتیب در درمان اضطراب ،بی خوابی و سردردهای با منشاء عصبی بکار می رود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آلتیب-20959.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آلتیب-20959.aspx بابونه موارد و مقدار مصرف: قطره بابونه برای درمان التهاب بافت مخاطی دهان و سایر قسمتهای دستگاه گوارش http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ بابونه -20960.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ بابونه -20960.aspx کالاندولا موارد و مقدار مصرف: پماد کالاندولا در درماتیت های آلرژیک ،پیشگیری و تسکین التهاب http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/کالاندولا-20961.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/کالاندولا-20961.aspx کارمیناتیوز موارد و مقدار مصرف: این فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه، نفخ و درد ناشی از آن مصرف می گردند. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/کارمیناتیوز-20962.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/کارمیناتیوز-20962.aspx میرتوپلکس موارد مصرف‌: میرتوپلکس‌ دارای‌ خاصیت‌ ضد ویروس‌ هرپس‌ سیمپلکس‌ http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/میرتوپلکس-20963.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/میرتوپلکس-20963.aspx اولئاکرات موارد و مقدار مصرف: اولیاکرات در درمان زیادی فشارخون بکار می رود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اولئاکرات-20964.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اولئاکرات-20964.aspx والرین موارد و مقدار مصرف: فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطراب و بی خوابی بکار می روند. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ والرین -20966.aspx دارو 2016/07/16 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ والرین -20966.aspx جینکوسان موارد و مقدار مصرف: موارد کاهش ظرفیت مغز کاهش تمرکز و توجه حافظه ضعیف علائم آرتریو اسکلروتیک http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/جینکوسان-20938.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/جینکوسان-20938.aspx متیل سالیسیلات موارد و مقدار مصرف التهاب و درد موضعی: 3-2 بار به موضع مالیده شود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ متیل سالیسیلات -20835.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ متیل سالیسیلات -20835.aspx کلومیفن سیترات موارد و مقدار مصرف الف) القای تخمک‌گذاری. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ کلومیفن سیترات -20836.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ کلومیفن سیترات -20836.aspx اکسیمتولون فارماکوکینتیک اکسی متولون در کبد متابولیزه می‌ شود. جذب، انتشار و دفع این دارو به خوبی معلوم نیست. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ اکسیمتولون -20837.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ اکسیمتولون -20837.aspx اکسیمتولون موارد و مقدار مصرف: فارماکوکینتیک اکسی متولون در کبد متابولیزه می‌ شود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اکسیمتولون-20898.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اکسیمتولون-20898.aspx سیپروترون استات موارد و مقدار مصرف الف) کنترل میل جنسی بیش از حد و انحراف جنسی در مردان. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ سیپروترون استات -20899.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ سیپروترون استات -20899.aspx رالوکسیفن موارد و مقدار مصرف پیشگیری و درمان استئوپروز در زنان یائسه http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/رالوکسیفن-20900.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/رالوکسیفن-20900.aspx آندریول (تستوسترون) موارد و مقدار مصرف الف) کم کاری غدد جنسی در مردان. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ آندریول (تستوسترون) -20901.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ آندریول (تستوسترون) -20901.aspx استرادیول والرات موارد و مقدار مصرف الف) واژینیت آتروفیک، دیستروفی آتروفیک فرج، نشانه‌های یائسگی، http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ استرادیول والرات -20902.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ استرادیول والرات -20902.aspx اتینیل استرادیول موارد و مقدار مصرف الف) سرطان پستان (حداقل پنج سال بعد از یائسگی). http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ اتینیل استرادیول -20903.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ اتینیل استرادیول -20903.aspx اووسیز(لوونورژسترول) موارد و مقدار مصرف جلوگیری از بارداری بزرگسالان: روزی یک قرص از راه خوراکی مصرف می‌شود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ اووسیز(لوونورژسترول) -20904.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ اووسیز(لوونورژسترول) -20904.aspx فرتیژست (پروژسترون) موارد و مقدار مصرف الف) آمنوره بزرگسالان: مقدار mg/day 10-5 به مدت 8-6 روز تزریق http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ فرتیژست (پروژسترون) -20905.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ فرتیژست (پروژسترون) -20905.aspx دپوپروورا موارد و مقدار مصرف الف) خونریزی رحمی غیر طبیعی ناشی از عدم تعادل هورمونی. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ دپوپروورا -20906.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ دپوپروورا -20906.aspx استرومارین موارد و مقدار مصرف الف) درمان خونریزی غیرعادی رحم (ناشی از عدم تعادل هورمونی). http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/استرومارین-20907.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/استرومارین-20907.aspx فیناستراید موارد و مقدار مصرف الف) درمان علامتی هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات (BPH). http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ فیناستراید -20908.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ فیناستراید -20908.aspx کاربومر موارد و مقدار مصرف جهت رفع خشکی چشم،‌ مقدار 2-1 قطره از دارو،‌ http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/کاربومر-20909.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/کاربومر-20909.aspx لیپوزیک، آرتلاک، افتاژل، هیاباک موارد منع مصرف و احتیاط موارد منع مصرف: در صورت حساسیت مفرط به هایپروملوز یا هر یک از اجزاء فرمولاسیون http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ لیپوزیک، آرتلاک، افتاژل، هیاباک -20910.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ لیپوزیک، آرتلاک، افتاژل، هیاباک -20910.aspx اشک مصنوعی موارد و مقدار مصرف الف ـ‌ کمبود ترشح اشک. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ اشک مصنوعی -20911.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ اشک مصنوعی -20911.aspx اسنو تیرز موارد و مقدار مصرف اشک مصنوعی به منظور افزایش رطوبت چشم در خشکی چشم بکار می‌رود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ اسنو تیرز -20912.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ اسنو تیرز -20912.aspx سیبوترامین هیدروکلراید موارد و مقدار مصرف درمان چاقی، شامل کاهش وزن و حفظ کاهش وزن به همراه رژیم غذایی کم کالری. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ سیبوترامین هیدروکلراید -20913.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ سیبوترامین هیدروکلراید -20913.aspx ریتالین موارد و مقدار مصرف الف) کاهش توجه همراه با فعالیت مفرط (ADHD). http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ریتالین-20914.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ریتالین-20914.aspx تگافور-اوراسیل موارد و مقدار مصرف توجه: این دارو عموماً در درمان سرطانهای دستگاه گوارش http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ تگافور-اوراسیل -20915.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ تگافور-اوراسیل -20915.aspx متیمازول الف) پرکاری تیروئید بزرگسالان: از راه خوراکی، مقدار mg/day 15 در پرکاری خفیف، http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ متیمازول -20916.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ متیمازول -20916.aspx پرواوراسیل موارد و مقدار مصرف پرکاری تیروئید بزرگسالان: 450-300 میلی‌گرم روزانه در دوزهای منقسم http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ پرواوراسیل -20917.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ پرواوراسیل -20917.aspx یوتیروکس موارد و مقدار مصرف الف) هایپوتروئیدیسم: http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ یوتیروکس -20918.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ یوتیروکس -20918.aspx واکسن هپاتیت ب موارد و مقدار مصرف: واکسن هپاتیت B برای ایمن سازی بر علیه تمام عفونتهای ایجادشده http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ واکسن هپاتیت ب -20919.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ واکسن هپاتیت ب -20919.aspx اس ایکس موارد و مقدار مصرف: این واکسن برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه عفونتهای NeisseriaMeningitidis http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ اس ایکس -20920.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ اس ایکس -20920.aspx واکسن سرخجه موارد و مقدار مصرف: این واکسن برای ایجاد ایمنی فعال (تولید پادتن) بر علیه ویروس سرخجه http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ واکسن سرخجه -20921.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ واکسن سرخجه -20921.aspx واکسن هاری موارد و مقدار مصرف: واکسن های هاری برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری هاری مصرف می شوند. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ واکسن هاری -20922.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ واکسن هاری -20922.aspx واکسن نکات قابل توصیه به بیمار: واکسنها مواد آنتی ژنیک هستند که برای ایجاد ایمنی فعال برعلیه باکتریها http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/واکسن-20923.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/واکسن-20923.aspx واکسن بی.سی.جی موارد و مقدار مصرف: واکسن BCG برای ایمن سازی فعال بر علیه سل در کودکانی مصرف می شود http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ واکسن بی.سی.جی -20924.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ واکسن بی.سی.جی -20924.aspx واکسن تب زرد موارد و مقدار مصرف: این فرآورده به منظور ایجاد ایمنی فعال بر علیه ویروس تب زرد http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ واکسن تب زرد -20925.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ واکسن تب زرد -20925.aspx آنتی توکسین نکات قابل توصیه به بیمار: آنتی توکسینها پادتن هایی هستند که برای خنثی نمودن اختصاصی http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ آنتی توکسین -20926.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ آنتی توکسین -20926.aspx بوتولیسم آنتی توکسین ابیای موارد و مقدار مصرف: این فرآورده در پیشگیری بعد از آلودگی و درمان بیماری بوتولیسم ناشی از خوردن غذاهای آلوده مصرف می شود http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ بوتولیسم آنتی توکسین ابیای -20927.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ بوتولیسم آنتی توکسین ابیای -20927.aspx بوتولیسم آنتی توکسین ای موارد و مقدار مصرف: این فرآورده در پیشگیری بعد از آلودگی و درمان بیماری بوتولیسم ناشی از خوردن غذاهای آلوده مصرف می شود. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ بوتولیسم آنتی توکسین ای -20928.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ بوتولیسم آنتی توکسین ای -20928.aspx دیفتریا آنتی توکسین موارد و مقدار مصرف: این فرآورده برای ایجاد ایمنی انتقالی و به منظور پیشگیری موقت ی http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ دیفتریا آنتی توکسین -20929.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ دیفتریا آنتی توکسین -20929.aspx ایمونوگلوبین نکات قابل توصیه به بیمار: این فرآورده ها از پلاسما یا سرم انسانهای مصون شده حاصل http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ ایمونوگلوبین -20930.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ ایمونوگلوبین -20930.aspx ایمنو گلوبین آنتی دی موارد منع مصرف و احتیاط: 1.برای افرادی که سابقه واکنشهای آنافیلاکتیک یا واکنشهای شدید http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ ایمنو گلوبین آنتی دی -20931.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ ایمنو گلوبین آنتی دی -20931.aspx فاکتور آنتی هموفیلی موارد و مقدار مصرف: فاکتور ضدهموفیلی فاکتور(VIII) برای کنترل و پیشگیری خونریزی ، http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ فاکتور آنتی هموفیلی -20932.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ فاکتور آنتی هموفیلی -20932.aspx ایمونوگلوبولین ضد تایموسیت موارد و مقدار مصرف الف) پیشگیری از رد حاد پیوند کلیه بزرگسالان: روزانه مقدار http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ ایمونوگلوبولین ضد تایموسیت -20933.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ ایمونوگلوبولین ضد تایموسیت -20933.aspx ایمنوگلوبولین هپاتیت ب موارد و مقدار مصرف پیشگیری از هپاتیت B پس از تماس با ویروس. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ ایمنوگلوبولین هپاتیت ب -20934.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ ایمنوگلوبولین هپاتیت ب -20934.aspx واکسن آنفولانزا موارد و مقدار مصرف پیشگیری از آنفلوانزا (سویه‌های موجود در واکسن) در افراد پرخطر http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ واکسن آنفولانزا -20935.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ واکسن آنفولانزا -20935.aspx تتانوس ایمونوگلوبولین موارد و مقدار مصرف الف) پیشگیری از کزاز. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ تتانوس ایمونوگلوبولین -20936.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ تتانوس ایمونوگلوبولین -20936.aspx واکسن (پروفیلاکسی از دیفتری، کزاز، سیاه سرفه) موارد و مقدار مصرف: ایجاد ایمنی زایی در کودکان نسبت به بیماری کزاز، دیفتری و سیاه سرفه http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ واکسن (پروفیلاکسی از دیفتری، کزاز، سیاه سرفه) -20937.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ واکسن (پروفیلاکسی از دیفتری، کزاز، سیاه سرفه) -20937.aspx رازین موارد و مقدار مصرف: موارد مصرف‌: رازین‌ در نفخ‌ معده‌، سرفه‌،حساسیت‌ و خارش‌ گلو بکار می‌رود http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/رازین-20939.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/رازین-20939.aspx SANKOL زارین موارد و مقدار مصرف: موارد مصرف‌: قطره‌ سنکل‌ برای‌ دفع‌سنگهای‌ مجاری‌ ادرار، تسکین‌ دردهای‌کلیوی‌ http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/SANKOL زارین-20940.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/SANKOL زارین-20940.aspx آنتی‌ میگرن‌ موارد و مقدار مصرف: قطره‌ آنتی‌ میگرن‌ به‌عنوان‌پیشگیری‌کننده‌ و برطرف‌ کننده‌ حملات‌میگرنی‌ http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ آنتی‌ میگرن‌ -20941.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ آنتی‌ میگرن‌ -20941.aspx رزماری موارد و مقدار مصرف: جلوگیری از از ریزش موی سر و صورت و تقویت آن ، درمان شوره سر http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/رزماری-20942.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/رزماری-20942.aspx سنامد موارد و مقدار مصرف: این فرآورده ها برای درمان کوتاه مدت یبوست مصرف می شوند. http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/سنامد-20943.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/سنامد-20943.aspx پسیلیوم موارد و مقدار مصرف: پسیلیوم در درمان یبوستهای مزمن،برای پیشگیری از یبوست http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/پسیلیوم-20944.aspx دارو 2016/07/15 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/پسیلیوم-20944.aspx