آخرین معرفی پزشکان http://www.ir-dr.com/ آخرین معرفی پزشکان بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران FA خانه http://www.ir-dr.com/Images/RssLogo.gif http://www.ir-dr.com/ بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران Copyright بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران, 637041813890877646 20 ArisCo احمدرضا رفعتی لطفا اطلاعات را کامل نمائید. http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/احمدرضا رفعتی-23652.aspx 2019/09/14 http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/احمدرضا رفعتی-23652.aspx بابک صالحی لطفا اطلاعات را کامل نمائید. http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/بابک صالحی-23651.aspx 2019/09/12 http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/بابک صالحی-23651.aspx دکتر حسین معصومی اصل پزشک عفونی کودکان http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر حسین معصومی اصل-2965.aspx کودکان 2019/08/14 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر حسین معصومی اصل-2965.aspx دکتر حسین معصومی اصل عفونی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حسین معصومی اصل-11433.aspx متخصص 2019/08/14 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حسین معصومی اصل-11433.aspx دکتر پوریا همدانی متخصص داخلی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر پوریا همدانی-4946.aspx فوق تخصص 2019/08/07 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر پوریا همدانی-4946.aspx دکتر پوریا همدانی داخلی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر پوریا همدانی-8028.aspx فوق تخصص 2019/08/07 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر پوریا همدانی-8028.aspx محمدمهدی رضایی لطفا اطلاعات را کامل نمائید. http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/محمدمهدی رضایی -23650.aspx 2019/08/01 http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/محمدمهدی رضایی -23650.aspx دکتر الهه برادران مهدوی جراحی عمومی , متخصص جراحی سینه http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر الهه برادران مهدوی-22201.aspx جراح 2019/07/20 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر الهه برادران مهدوی-22201.aspx دکتر نادر غضنفری املشی پزشک جراح قفسه صدری http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر نادر غضنفری املشی-3052.aspx جراح 2019/07/10 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر نادر غضنفری املشی-3052.aspx دکتر بیژن فریدنیا http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/دکتر بیژن فریدنیا-22014.aspx 2019/07/08 http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/دکتر بیژن فریدنیا-22014.aspx دکتر مهدی احمدی جراح و متخصص گوش و حلق و بینی بیش از ۳۰ سال تجربه در جراحى بینى و صورت عضو جامعه جراحان بینى و سینوس اروپا و امریکا عضو اکادمى جراحان گوش و حلق و بینى امریکا، خدمات: پروتز، ژل، بوتاکس، جراحی بینی‌های گوشتی و استخوانی و ترمیمی بدون درد و خونریزی و کبودی. جراحی لوزه بدون بخیه یا RF. جراحی زیبایی گوش. انواع پروتز لب، گونه، چانه http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مهدی احمدی-23648.aspx جراح 2019/07/03 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مهدی احمدی-23648.aspx دکتر مهیار کیافر http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/دکتر مهیار کیافر-8203.aspx 2019/07/03 http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/دکتر مهیار کیافر-8203.aspx دکتر کوروش راسخ http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر کوروش راسخ-23645.aspx متخصص 2019/07/03 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر کوروش راسخ-23645.aspx دکتر مصطفی خدایاری http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر مصطفی خدایاری-23646.aspx متخصص 2019/07/03 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر مصطفی خدایاری-23646.aspx دکتر عالیا صابری متخصص مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عالیا صابری-23643.aspx متخصص 2019/07/02 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عالیا صابری-23643.aspx دکتر زهرا زینلی متخصص مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر زهرا زینلی -23640.aspx متخصص 2019/07/02 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر زهرا زینلی -23640.aspx دکتر ماهک پاپن زنان و زایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر ماهک پاپن-18257.aspx فوق تخصص 2019/07/01 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر ماهک پاپن-18257.aspx علی پوررمضانی فوق تخصص اعصاب و روان http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/علی پوررمضانی-15131.aspx فوق تخصص 2019/07/01 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/علی پوررمضانی-15131.aspx دکتراحمد رضا غلام نژاد جراح مغزو اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتراحمد رضا غلام نژاد-3283.aspx جراح 2019/07/01 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتراحمد رضا غلام نژاد-3283.aspx دکتر کیوان رزمجو متخصص مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر کیوان رزمجو-17369.aspx متخصص 2019/06/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر کیوان رزمجو-17369.aspx دکتر قادر هارونی مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر قادر هارونی-12087.aspx فوق تخصص 2019/06/22 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر قادر هارونی-12087.aspx دکتر ژاله رفاهی بالینی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر ژاله رفاهی-20333.aspx متخصص 2019/06/22 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر ژاله رفاهی-20333.aspx دکتر اردلان دهقانی فوق متخصص گوش وحلق وبینی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر اردلان دهقانی -5807.aspx فوق تخصص 2019/06/06 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر اردلان دهقانی -5807.aspx دکتر حمید زرنگار اهوازی فوق تخصص ریه http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر حمید زرنگار اهوازی-23015.aspx فوق تخصص 2019/06/06 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر حمید زرنگار اهوازی-23015.aspx دکتر سیروس عزیزی فیزیکی و توانبخشی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سیروس عزیزی-11393.aspx متخصص 2019/06/06 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سیروس عزیزی-11393.aspx حبیب رشادی لطفا اطلاعات را کامل نمائید. http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/حبیب رشادی-23639.aspx 2019/05/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/حبیب رشادی-23639.aspx دکتر بهناز خامسان متخصص کودکان http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر بهناز خامسان-4994.aspx متخصص 2019/05/05 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر بهناز خامسان-4994.aspx دکتر بهناز خامسان کودکان http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر بهناز خامسان-8053.aspx کودکان 2019/05/05 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر بهناز خامسان-8053.aspx دکتر شیوا عابدینی کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی حسی-حرکتی، گفتاردرمانی، بازی درمانی، ماساژدرمانی http://www.ir-dr.com/Doctors/گفتار درمانی-520/دکتر شیوا عابدینی-23631.aspx گفتار درمانی 2019/03/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/گفتار درمانی-520/دکتر شیوا عابدینی-23631.aspx شیوا عابدینی لطفا اطلاعات را کامل نمائید. http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/شیوا عابدینی-23632.aspx 2019/03/08 http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/شیوا عابدینی-23632.aspx دکتر سید حسین مرتضوی جراحی فک و صورت http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر سید حسین مرتضوی-22469.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر سید حسین مرتضوی-22469.aspx دکتر امیر حسین کامبوزیا جراحی فک و صورت http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر امیر حسین کامبوزیا-22468.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر امیر حسین کامبوزیا-22468.aspx دکتر فرشید کاوندی جراحی فک و صورت http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر فرشید کاوندی-22467.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر فرشید کاوندی-22467.aspx دکتر علیرضا کلانتر معتمد جراحی عروق http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر علیرضا کلانتر معتمد-22466.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر علیرضا کلانتر معتمد-22466.aspx دکتر فاطمه رجبی پور فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر فاطمه رجبی پور-22465.aspx کودکان 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر فاطمه رجبی پور-22465.aspx دکتر کبری آقامفید جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر کبری آقامفید-22464.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر کبری آقامفید-22464.aspx دکتر پریوش تاج الدینی جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر پریوش تاج الدینی-22463.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر پریوش تاج الدینی-22463.aspx دکتر پروین کاتب جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر پروین کاتب-22462.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر پروین کاتب-22462.aspx دکتر وجیهه مرصوصی جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر وجیهه مرصوصی-22461.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر وجیهه مرصوصی-22461.aspx دکتر نرگس قلاوند جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر نرگس قلاوند-22460.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر نرگس قلاوند-22460.aspx دکتر مینا جعفر آبادی جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مینا جعفر آبادی-22459.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مینا جعفر آبادی-22459.aspx دکتر میترا مدرس گیلانی جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر میترا مدرس گیلانی-22458.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر میترا مدرس گیلانی-22458.aspx دکتر مژگان ناصری جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مژگان ناصری-22457.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مژگان ناصری-22457.aspx دکتر مهناز مه پیما جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مهناز مه پیما-22456.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مهناز مه پیما-22456.aspx دکتر مهناز اشرفی جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مهناز اشرفی-22455.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مهناز اشرفی-22455.aspx دکتر منیره گل شیرازی جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر منیره گل شیرازی-22454.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر منیره گل شیرازی-22454.aspx دکتر منیر عشوری جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر منیر عشوری-22453.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر منیر عشوری-22453.aspx دکتر معصومه میر اسماعیلی جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر معصومه میر اسماعیلی-22452.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر معصومه میر اسماعیلی-22452.aspx دکتر مریم انصاف گو جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مریم انصاف گو-22451.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مریم انصاف گو-22451.aspx دکتر مرضیه رمضان زاده جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مرضیه رمضان زاده-22450.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مرضیه رمضان زاده-22450.aspx دکتر محمد حسن گرجی زاده جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد حسن گرجی زاده-22449.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد حسن گرجی زاده-22449.aspx دکتر ماه منیر جهانگیری جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر ماه منیر جهانگیری-22448.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر ماه منیر جهانگیری-22448.aspx دکتر لیلی صفدریان جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر لیلی صفدریان-22447.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر لیلی صفدریان-22447.aspx دکتر فریبا مینایی جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر فریبا مینایی-22446.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر فریبا مینایی-22446.aspx دکتر فاطمه رمضان زاده جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر فاطمه رمضان زاده-22445.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر فاطمه رمضان زاده-22445.aspx دکتر شهین فتحی نژاد جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر شهین فتحی نژاد-22444.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر شهین فتحی نژاد-22444.aspx دکتر شعله دونلو جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر شعله دونلو-22443.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر شعله دونلو-22443.aspx دکتر سعیده ضیایی جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر سعیده ضیایی-22442.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر سعیده ضیایی-22442.aspx دکتر ساغر صالحپور جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر ساغر صالحپور-22441.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر ساغر صالحپور-22441.aspx دکتر زهرا لاله اسلامیان جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر زهرا لاله اسلامیان-22440.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر زهرا لاله اسلامیان-22440.aspx دکتر رضوان کاظمی جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر رضوان کاظمی-22439.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر رضوان کاظمی-22439.aspx دکتر حمید صاحب کشاف جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حمید صاحب کشاف-22438.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حمید صاحب کشاف-22438.aspx دکتر حسین صدیق جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حسین صدیق-22437.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حسین صدیق-22437.aspx دکتر انسیه شاهرخ تهرانی جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر انسیه شاهرخ تهرانی -22436.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر انسیه شاهرخ تهرانی -22436.aspx دکتر اشرف معینی جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر اشرف معینی-22435.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر اشرف معینی-22435.aspx دکتر اشرف السادات جمال جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر اشرف السادات جمال-22434.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر اشرف السادات جمال-22434.aspx دکتر اشرف آل یاسین جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر اشرف آل یاسین-22433.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر اشرف آل یاسین-22433.aspx دکتر نیلی مهرداد جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر نیلی مهرداد-22432.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر نیلی مهرداد-22432.aspx دکتر سمانه جزنیان جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر سمانه جزنیان-22431.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر سمانه جزنیان-22431.aspx دکتر اشرف السادات جمال جراح و متخصص زنان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر اشرف السادات جمال-22430.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر اشرف السادات جمال-22430.aspx دکتر مسعود سرخابی جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مسعود سرخابی-22409.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مسعود سرخابی-22409.aspx دکتر محمدرضا گیتی جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمدرضا گیتی-22408.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمدرضا گیتی-22408.aspx دکتر محمد رازی جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد رازی-22407.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد رازی-22407.aspx دکتر محمد حسن کاسب جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد حسن کاسب-22406.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد حسن کاسب-22406.aspx دکتر محمد امامی مقدم جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد امامی مقدم-22405.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد امامی مقدم-22405.aspx دکتر غلامرضا شاه حسینی جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر غلامرضا شاه حسینی-22404.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر غلامرضا شاه حسینی-22404.aspx دکتر غلامحسین کاظمیان جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر غلامحسین کاظمیان-22403.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر غلامحسین کاظمیان-22403.aspx دکتر علی مرجائی جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر علی مرجائی-22402.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر علی مرجائی-22402.aspx دکتر علی ترکمان جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر علی ترکمان-22401.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر علی ترکمان-22401.aspx دکتر عطاالله مشیرآبادی جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر عطاالله مشیرآبادی-22400.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر عطاالله مشیرآبادی-22400.aspx دکتر صابر آرامی جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر صابر آرامی-22399.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر صابر آرامی-22399.aspx دکتر سید مصطفی سادات جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر سید مصطفی سادات-22398.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر سید مصطفی سادات-22398.aspx دکتر خلیل علی زاده جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر خلیل علی زاده-22397.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر خلیل علی زاده-22397.aspx دکتر حمید گرامی جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حمید گرامی-22396.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حمید گرامی-22396.aspx دکتر حسین ملکان جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حسین ملکان-22395.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حسین ملکان-22395.aspx دکتر حسین فراهینی جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حسین فراهینی-22394.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حسین فراهینی-22394.aspx دکتر حسین فائزی پور جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حسین فائزی پور-22393.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حسین فائزی پور-22393.aspx دکتر تقی بغدادی جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر تقی بغدادی-22392.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر تقی بغدادی-22392.aspx دکتر بهرام مبینی جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر بهرام مبینی-22391.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر بهرام مبینی-22391.aspx دکتر محمدنبی نصیری جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمدنبی نصیری-22390.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمدنبی نصیری-22390.aspx دکتر محمد مهدی سر زعیم جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد مهدی سر زعیم-22389.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد مهدی سر زعیم-22389.aspx دکتر محمد رحیم دهقان جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد رحیم دهقان-22388.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد رحیم دهقان-22388.aspx دکتر محمد حسین چگینی جراح ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد حسین چگینی-22387.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد حسین چگینی-22387.aspx دکتر محمد ابراهیم اوحدی اعصاب و روان http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر محمد ابراهیم اوحدی-22383.aspx فوق تخصص 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر محمد ابراهیم اوحدی-22383.aspx دکتر کوروش شهبازی اعصاب و روان http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر کوروش شهبازی-22382.aspx فوق تخصص 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر کوروش شهبازی-22382.aspx دکتر شهلا قنبری زاده اعصاب و روان http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر شهلا قنبری زاده-22381.aspx فوق تخصص 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر شهلا قنبری زاده-22381.aspx دکتر احمد محیط اعصاب و روان http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر احمد محیط-22380.aspx فوق تخصص 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر احمد محیط-22380.aspx دکتر سمیه اخوین انصاری اعصاب و روان http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر سمیه اخوین انصاری-22379.aspx فوق تخصص 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر سمیه اخوین انصاری-22379.aspx دکتر بابک ثابتی اعصاب و روان http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر بابک ثابتی-22378.aspx فوق تخصص 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر بابک ثابتی-22378.aspx دکتر مهرداد طاهری ارتوپدی فنی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مهرداد طاهری-22377.aspx جراح 2019/02/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مهرداد طاهری-22377.aspx