آخرین معرفی پزشکان http://www.ir-dr.com/ آخرین معرفی پزشکان بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران FA خانه http://www.ir-dr.com/Images/RssLogo.gif http://www.ir-dr.com/ بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران Copyright بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران, 636165070242371594 20 ArisCo دکتر بشارت رحیمی گوش وحلق وبینی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر بشارت رحیمی-25661.aspx فوق تخصص 2016/12/05 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر بشارت رحیمی-25661.aspx دکتر زهرا سپهری گوش وحلق وبینی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر زهرا سپهری-25662.aspx فوق تخصص 2016/12/05 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر زهرا سپهری-25662.aspx دکتر زهره باری گوش وحلق وبینی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر زهره باری-25663.aspx فوق تخصص 2016/12/05 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر زهره باری-25663.aspx دکتر زهره فروتن گوش وحلق وبینی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر زهره فروتن-25664.aspx فوق تخصص 2016/12/05 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر زهره فروتن-25664.aspx دکتر غلام علی دشتی گوش وحلق وبینی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر غلام علی دشتی-25657.aspx فوق تخصص 2016/12/04 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر غلام علی دشتی-25657.aspx دکتر قاسم اصغری شیخی گوش وحلق وبینی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر قاسم اصغری شیخی-25658.aspx فوق تخصص 2016/12/04 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر قاسم اصغری شیخی-25658.aspx دکتر امید راحتی گوش وحلق وبینی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر امید راحتی-25659.aspx فوق تخصص 2016/12/04 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر امید راحتی-25659.aspx دکتر ابراهیم جمالزهی مقدم گوش وحلق وبینی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر ابراهیم جمالزهی مقدم-25660.aspx فوق تخصص 2016/12/04 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر ابراهیم جمالزهی مقدم-25660.aspx دکتر حمید رضوانیان فوق تخصص قلب اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر حمید رضوانیان-25653.aspx کودکان 2016/12/03 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر حمید رضوانیان-25653.aspx دکتر امیراحمد میربلوک فوق تخصص قلب اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر امیراحمد میربلوک-25654.aspx کودکان 2016/12/03 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر امیراحمد میربلوک-25654.aspx دکتر فریبا قاسمی فوق تخصص قلب اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر فریبا قاسمی -25655.aspx کودکان 2016/12/03 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر فریبا قاسمی -25655.aspx دکتر عبدا...عرب محمدحسینی فوق تخصص قلب اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر عبدا...عرب محمدحسینی-25656.aspx کودکان 2016/12/03 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر عبدا...عرب محمدحسینی-25656.aspx دکتر رضا دلیرانی فوق تخصص قلب اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر رضا دلیرانی-25649.aspx کودکان 2016/12/02 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر رضا دلیرانی-25649.aspx دکتر مژگان مظاهری فوق تخصص قلب اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر مژگان مظاهری-25650.aspx کودکان 2016/12/02 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر مژگان مظاهری-25650.aspx دکتر فریبا شیروانی فوق تخصص قلب اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر فریبا شیروانی -25651.aspx کودکان 2016/12/02 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر فریبا شیروانی -25651.aspx دکتر محمد ترکمن فوق تخصص قلب اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر محمد ترکمن-25652.aspx کودکان 2016/12/02 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر محمد ترکمن-25652.aspx دکتر حامد شفق فوق تخصص قلب اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر حامد شفق -25645.aspx کودکان 2016/12/01 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر حامد شفق -25645.aspx دکتر فریبا صیقلی فوق تخصص قلب اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر فریبا صیقلی-25646.aspx کودکان 2016/12/01 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر فریبا صیقلی-25646.aspx دکتر فهیمه احسانی پور فوق تخصص قلب اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر فهیمه احسانی پور-25647.aspx کودکان 2016/12/01 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر فهیمه احسانی پور-25647.aspx دکتر حسین معصومی اصل فوق تخصص قلب اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر حسین معصومی اصل-25648.aspx کودکان 2016/12/01 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر حسین معصومی اصل-25648.aspx دکتر فریدون آشنایی فوق تخصص قلب اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر فریدون آشنایی-25641.aspx کودکان 2016/11/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر فریدون آشنایی-25641.aspx دکتر غفور سلگی فوق تخصص قلب اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر غفور سلگی-25642.aspx کودکان 2016/11/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر غفور سلگی-25642.aspx دکتر مرتضی رضوانی کاشانی فوق تخصص قلب اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر مرتضی رضوانی کاشانی-25643.aspx کودکان 2016/11/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر مرتضی رضوانی کاشانی-25643.aspx دکتر سیدنصرت اله سیدشهابی فوق تخصص قلب اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر سیدنصرت اله سیدشهابی -25644.aspx کودکان 2016/11/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر سیدنصرت اله سیدشهابی -25644.aspx دکتر جواد زارع دندانپزشک http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر جواد زارع -25630.aspx دندانپزشکان 2016/11/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر جواد زارع -25630.aspx دکتر حرمت الله زکی زاده دندانپزشک http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر حرمت الله زکی زاده -25631.aspx دندانپزشکان 2016/11/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر حرمت الله زکی زاده -25631.aspx دکتر مریم زوار دندانپزشک http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر مریم زوار -25632.aspx دندانپزشکان 2016/11/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر مریم زوار -25632.aspx دکتر سید جواد ساداتی دندانپزشک http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر سید جواد ساداتی -25633.aspx دندانپزشکان 2016/11/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر سید جواد ساداتی -25633.aspx دکتر نعیم سحابی دندانپزشک http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر نعیم سحابی -25634.aspx دندانپزشکان 2016/11/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر نعیم سحابی -25634.aspx دکتر فاطمه سروشی دندانپزشک http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر فاطمه سروشی -25635.aspx دندانپزشکان 2016/11/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر فاطمه سروشی -25635.aspx دکتر سحر امیرنیا دندانپزشک http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر سحر امیرنیا-25636.aspx دندانپزشکان 2016/11/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر سحر امیرنیا-25636.aspx دکتر نادیا روشنی دندانپزشک http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر نادیا روشنی -25629.aspx دندانپزشکان 2016/11/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر نادیا روشنی -25629.aspx دکتر سعید شربتداران دندانپزشک http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر سعید شربتداران-25637.aspx دندانپزشکان 2016/11/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر سعید شربتداران-25637.aspx دکتر فاطمه سوری دندانپزشک http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر فاطمه سوری -25638.aspx دندانپزشکان 2016/11/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر فاطمه سوری -25638.aspx دکتر محبوبه سیاهپور دندانپزشک http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر محبوبه سیاهپور-25639.aspx دندانپزشکان 2016/11/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر محبوبه سیاهپور-25639.aspx دکتر حسین سیفی دندانپزشک http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر حسین سیفی -25640.aspx دندانپزشکان 2016/11/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/دندانپزشکان-125/دکتر حسین سیفی -25640.aspx آقای دکتر ابوالفضل محترمی متخصص عفونی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/آقای دکتر ابوالفضل محترمی -25625.aspx متخصص 2016/11/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/آقای دکتر ابوالفضل محترمی -25625.aspx خانم دکتر معصومه حیدری متخصص عفونی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/خانم دکتر معصومه حیدری -25626.aspx متخصص 2016/11/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/خانم دکتر معصومه حیدری -25626.aspx خانم دکتر شیرین حاجی مزدارانی متخصص عفونی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/خانم دکتر شیرین حاجی مزدارانی -25627.aspx متخصص 2016/11/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/خانم دکتر شیرین حاجی مزدارانی -25627.aspx خانم دکتر الهام خلج متخصص عفونی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/خانم دکتر الهام خلج -25628.aspx متخصص 2016/11/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/خانم دکتر الهام خلج -25628.aspx خانم دکتر معصومه صوفیان متخصص عفونی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/خانم دکتر معصومه صوفیان -25621.aspx متخصص 2016/11/25 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/خانم دکتر معصومه صوفیان -25621.aspx خانم دکتر فرشیده دیدگر متخصص عفونی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/خانم دکتر فرشیده دیدگر-25622.aspx متخصص 2016/11/25 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/خانم دکتر فرشیده دیدگر-25622.aspx خانم دکترعلی اصغرفرازی متخصص عفونی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/خانم دکترعلی اصغرفرازی -25623.aspx متخصص 2016/11/25 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/خانم دکترعلی اصغرفرازی -25623.aspx آقای دکتررضا غضنفری متخصص عفونی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/آقای دکتررضا غضنفری -25624.aspx متخصص 2016/11/25 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/آقای دکتررضا غضنفری -25624.aspx دکتر فتانه مختاری متخصص زنان وزایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فتانه مختاری-25617.aspx متخصص 2016/11/24 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فتانه مختاری-25617.aspx دکتر مژگان فروتن متخصص زنان وزایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر مژگان فروتن-25618.aspx متخصص 2016/11/24 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر مژگان فروتن-25618.aspx دکتر مرجان اسدی پور متخصص زنان وزایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر مرجان اسدی پور-25619.aspx متخصص 2016/11/24 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر مرجان اسدی پور-25619.aspx دکتر مریم پور رحیمی متخصص زنان وزایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر مریم پور رحیمی-25620.aspx متخصص 2016/11/24 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر مریم پور رحیمی-25620.aspx دکتر فاطمه عظیمی متخصص زنان وزایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فاطمه عظیمی-25614.aspx متخصص 2016/11/23 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فاطمه عظیمی-25614.aspx دکتر فاطمه قاسمی متخصص زنان وزایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فاطمه قاسمی-25615.aspx متخصص 2016/11/23 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فاطمه قاسمی-25615.aspx دکتر فاطمه میرزایی متخصص زنان وزایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فاطمه میرزایی-25616.aspx متخصص 2016/11/23 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فاطمه میرزایی-25616.aspx دکتر فاطمه عزیزیان متخصص زنان وزایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فاطمه عزیزیان-25613.aspx متخصص 2016/11/23 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فاطمه عزیزیان-25613.aspx دکتر محمد صاحب جمع جراح قلب http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر محمد صاحب جمع-25609.aspx جراح 2016/11/22 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر محمد صاحب جمع-25609.aspx دکتر حکیمه صادقیان جراح قلب http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر حکیمه صادقیان-25610.aspx جراح 2016/11/22 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر حکیمه صادقیان-25610.aspx دکتر آرزو ظروفیان جراح قلب http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر آرزو ظروفیان-25611.aspx جراح 2016/11/22 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر آرزو ظروفیان-25611.aspx دکتر علی حسین ثابت جراح قلب http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر علی حسین ثابت-25612.aspx جراح 2016/11/22 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر علی حسین ثابت-25612.aspx دکتر علی بزرگی جراح قلب http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر علی بزرگی-25605.aspx جراح 2016/11/21 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر علی بزرگی-25605.aspx دکتر سعید صادقیان جراح قلب http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر سعید صادقیان-25606.aspx جراح 2016/11/21 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر سعید صادقیان-25606.aspx دکتر علی واشقانی فراهانی جراح قلب http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر علی واشقانی فراهانی-25607.aspx جراح 2016/11/21 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر علی واشقانی فراهانی-25607.aspx دکتر علی کاظمی سعید جراح قلب http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر علی کاظمی سعید-25608.aspx جراح 2016/11/21 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/ دکتر علی کاظمی سعید-25608.aspx دکتر احمد خداداد فوق تخصص گوارش و کبد http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر احمد خداداد-25601.aspx فوق تخصص 2016/11/20 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر احمد خداداد-25601.aspx دکتر علی اکبر سیاری فوق تخصص گوارش و کبد http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر علی اکبر سیاری-25602.aspx فوق تخصص 2016/11/20 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر علی اکبر سیاری-25602.aspx دکتر مسعود صدرالدینی فوق تخصص گوارش و کبد http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر مسعود صدرالدینی-25603.aspx فوق تخصص 2016/11/20 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر مسعود صدرالدینی-25603.aspx دکتر فریبا صیقلی فوق تخصص گوارش و کبد http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر فریبا صیقلی-25604.aspx فوق تخصص 2016/11/20 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر فریبا صیقلی-25604.aspx دکتر عسگر اقبال خواه فوق تخصص گوارش و کبد http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر عسگر اقبال خواه-25597.aspx فوق تخصص 2016/11/19 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر عسگر اقبال خواه-25597.aspx دکتر فرید ایمان زاده فوق تخصص گوارش و کبد http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر فرید ایمان زاده-25598.aspx فوق تخصص 2016/11/19 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر فرید ایمان زاده-25598.aspx دکتر شهلا بهره مند فوق تخصص گوارش و کبد http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر شهلا بهره مند-25599.aspx فوق تخصص 2016/11/19 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر شهلا بهره مند-25599.aspx دکتر غلامرضا خاتمی قزوینی فوق تخصص گوارش و کبد http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر غلامرضا خاتمی قزوینی-25600.aspx فوق تخصص 2016/11/19 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر غلامرضا خاتمی قزوینی-25600.aspx دکتر حسین پایه دار اردکانی گوش وحلق وبینی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر حسین پایه دار اردکانی-25593.aspx فوق تخصص 2016/11/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر حسین پایه دار اردکانی-25593.aspx دکتر غلام اشرافی گوش وحلق وبینی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر غلام اشرافی-25594.aspx فوق تخصص 2016/11/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر غلام اشرافی-25594.aspx دکتر فاطمه سادات صدر الادبائی گوش وحلق وبینی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر فاطمه سادات صدر الادبائی-25595.aspx فوق تخصص 2016/11/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر فاطمه سادات صدر الادبائی-25595.aspx دکتر فاطمه فرزانه گوش وحلق وبینی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر فاطمه فرزانه-25596.aspx فوق تخصص 2016/11/18 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر فاطمه فرزانه-25596.aspx دکتر بهرام اکبر زاده ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر بهرام اکبر زاده-25590.aspx فوق تخصص 2016/11/17 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر بهرام اکبر زاده-25590.aspx دکتر حبیب محمدی ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر حبیب محمدی-25591.aspx فوق تخصص 2016/11/17 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر حبیب محمدی-25591.aspx دکتر صفرعلی فرخانی ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر صفرعلی فرخانی-25592.aspx فوق تخصص 2016/11/17 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر صفرعلی فرخانی-25592.aspx دکتر افسانه مسرت ارولوژی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر افسانه مسرت-25585.aspx جراح 2016/11/16 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر افسانه مسرت-25585.aspx دکتر مجید کریمی ارولوژی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مجید کریمی-25586.aspx جراح 2016/11/16 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مجید کریمی-25586.aspx دکتر امین افشاری ارولوژی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر امین افشاری -25587.aspx جراح 2016/11/16 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر امین افشاری -25587.aspx دکتر حمیدرضا عرب ارولوژی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حمیدرضا عرب-25588.aspx جراح 2016/11/16 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حمیدرضا عرب-25588.aspx دکتر حمیدرضا ادراکی متخصص رادیولوژی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حمیدرضا ادراکی-25581.aspx متخصص 2016/11/15 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حمیدرضا ادراکی-25581.aspx دکتر فاطمه اعظمیان بیدگلی متخصص رادیولوژی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فاطمه اعظمیان بیدگلی-25582.aspx متخصص 2016/11/15 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فاطمه اعظمیان بیدگلی-25582.aspx دکتر رزا افتخار دادخواه متخصص رادیولوژی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر رزا افتخار دادخواه-25583.aspx متخصص 2016/11/15 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر رزا افتخار دادخواه-25583.aspx دکتر داود آقاخانی حاجی آقا متخصص رادیولوژی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر داود آقاخانی حاجی آقا -25584.aspx متخصص 2016/11/15 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر داود آقاخانی حاجی آقا -25584.aspx دکتر افشین طاهری اعظم ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر افشین طاهری اعظم-25589.aspx فوق تخصص 2016/11/15 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر افشین طاهری اعظم-25589.aspx دکتر رحمن الهی نورولوژی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر رحمن الهی-25577.aspx متخصص 2016/11/14 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر رحمن الهی-25577.aspx دکتر علی مقتدری نورولوژی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علی مقتدری-25578.aspx متخصص 2016/11/14 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علی مقتدری-25578.aspx دکتر غلامعلی دشتی نورولوژی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر غلامعلی دشتی-25579.aspx متخصص 2016/11/14 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر غلامعلی دشتی-25579.aspx دکتر فرشید اربابی کلاتی نورولوژی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فرشید اربابی کلاتی-25580.aspx متخصص 2016/11/14 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فرشید اربابی کلاتی-25580.aspx دکتر احمد یمینی شریف متخصص قلب و عروق http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر احمد یمینی شریف-25576.aspx متخصص 2016/11/13 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر احمد یمینی شریف-25576.aspx دکتر سعید داودی متخصص قلب و عروق http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/ دکتر سعید داودی-25573.aspx متخصص 2016/11/13 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/ دکتر سعید داودی-25573.aspx دکتر سهیل منصوریان متخصص قلب و عروق http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/ دکتر سهیل منصوریان-25574.aspx متخصص 2016/11/13 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/ دکتر سهیل منصوریان-25574.aspx دکتر عباس صالحی عمران متخصص قلب و عروق http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/ دکتر عباس صالحی عمران-25575.aspx متخصص 2016/11/13 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/ دکتر عباس صالحی عمران-25575.aspx دکتر سید حسین احمدی متخصص قلب و عروق http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/ دکتر سید حسین احمدی-25569.aspx متخصص 2016/11/12 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/ دکتر سید حسین احمدی-25569.aspx دکتر محمدرضا رضائی متخصص قلب و عروق http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/ دکتر محمدرضا رضائی-25570.aspx متخصص 2016/11/12 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/ دکتر محمدرضا رضائی-25570.aspx دکتر کیومرث عباسی متخصص قلب و عروق http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/ دکتر کیومرث عباسی-25571.aspx متخصص 2016/11/12 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/ دکتر کیومرث عباسی-25571.aspx دکتر شهرام ممتحن متخصص قلب و عروق http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/ دکتر شهرام ممتحن-25572.aspx متخصص 2016/11/12 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/ دکتر شهرام ممتحن-25572.aspx دکتر پریچهره اسماعیل بیگی متخصص کودکان http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر پریچهره اسماعیل بیگی-25565.aspx متخصص 2016/11/11 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر پریچهره اسماعیل بیگی-25565.aspx دکتر نسیم اسماعیل پور متخصص کودکان http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر نسیم اسماعیل پور-25566.aspx متخصص 2016/11/11 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر نسیم اسماعیل پور-25566.aspx دکتر معصومه اسماعیلی سوادکوهی متخصص کودکان http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر معصومه اسماعیلی سوادکوهی-25567.aspx متخصص 2016/11/11 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر معصومه اسماعیلی سوادکوهی-25567.aspx دکتر زنبق اشترانی متخصص کودکان http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر زنبق اشترانی-25568.aspx متخصص 2016/11/11 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر زنبق اشترانی-25568.aspx