آخرین معرفی پزشکان http://www.ir-dr.com/ آخرین معرفی پزشکان بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران FA خانه http://www.ir-dr.com/Images/RssLogo.gif http://www.ir-dr.com/ بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران Copyright بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران, 636603926195673866 20 ArisCo زهرا چاوش زاده لطفا اطلاعات را کامل نمائید. http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/زهرا چاوش زاده-23589.aspx 2018/04/07 http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/زهرا چاوش زاده-23589.aspx اسماعیل توحیدلو لطفا اطلاعات را کامل نمائید. http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/اسماعیل توحیدلو-23588.aspx 2018/04/07 http://www.ir-dr.com/Doctors/--1/اسماعیل توحیدلو-23588.aspx دکتر امیر شهرستانی متخصص مایروپراکتیک http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر امیر شهرستانی-3396.aspx متخصص 2017/12/17 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر امیر شهرستانی-3396.aspx دکتر غلامحسین فلاحی فوق تخصص کودکان ( استاد تمام (پرفسور) دانشگاه تهران ) http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر غلامحسین فلاحی-22535.aspx کودکان 2017/11/15 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر غلامحسین فلاحی-22535.aspx دکتر غلامحسین فلاحی متخصص اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر غلامحسین فلاحی -23473.aspx متخصص 2017/11/15 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر غلامحسین فلاحی -23473.aspx دکتر احد عاطف وحید جراحی عمومی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر احد عاطف وحید-23580.aspx جراح 2017/10/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر احد عاطف وحید-23580.aspx دکتر بهادر بهارستانی پزشک جراح قلب و عروق http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر بهادر بهارستانی-2837.aspx فوق تخصص 2017/10/03 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر بهادر بهارستانی-2837.aspx دکتر اسداله بایبوردی ارتوپدی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر اسداله بایبوردی-8754.aspx متخصص 2017/09/16 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر اسداله بایبوردی-8754.aspx دکتر حسین یوسف فام پزشک جراح کولون ورکتوم http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حسین یوسف فام-3032.aspx جراح 2017/09/16 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حسین یوسف فام-3032.aspx دکتر منیژه ارشادی روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر منیژه ارشادی-23438.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر منیژه ارشادی-23438.aspx دکتر محمود ارشد روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمود ارشد-23439.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمود ارشد-23439.aspx دکتر محمود ارشد روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمود ارشد-23440.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمود ارشد-23440.aspx دکتر حسن ارگانی روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر حسن ارگانی-23441.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر حسن ارگانی-23441.aspx دکتر سید احمد طباطبایی فوق تخصص ریه کودکان و متخصص کودکان و نوزادان http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر سید احمد طباطبایی -23533.aspx فوق تخصص 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر سید احمد طباطبایی -23533.aspx دکتر قمرتاج خان بابایی فوق تخصص ریه کودکان و متخصص کودکان و نوزادان http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر قمرتاج خان بابایی-23534.aspx فوق تخصص 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر قمرتاج خان بابایی-23534.aspx دکتر محمد تقی ارزانیان روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمد تقی ارزانیان-23436.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمد تقی ارزانیان-23436.aspx دکتر محمدجواد ارشاد لنگرودی روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمدجواد ارشاد لنگرودی-23437.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمدجواد ارشاد لنگرودی-23437.aspx دکتر محمدتقی ارزانیان روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمدتقی ارزانیان-23435.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمدتقی ارزانیان-23435.aspx دکتر مریم اردشیری روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر مریم اردشیری-23434.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر مریم اردشیری-23434.aspx دکتر باقر اردشیر لاریجانی روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر باقر اردشیر لاریجانی-23433.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر باقر اردشیر لاریجانی-23433.aspx دکتر خدیجه ارجمندی رفسنجانی روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر خدیجه ارجمندی رفسنجانی-23432.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر خدیجه ارجمندی رفسنجانی-23432.aspx دکتر معصومه اخلاقی روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر معصومه اخلاقی-23431.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر معصومه اخلاقی-23431.aspx دکتر اخگری روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر اخگری-23430.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر اخگری-23430.aspx دکتر احمدی افشار روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر احمدی افشار-23429.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر احمدی افشار-23429.aspx دکتر مهرنوش احمدی روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر مهرنوش احمدی-23428.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر مهرنوش احمدی-23428.aspx دکتر مسعود احمدی روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر مسعود احمدی-23427.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر مسعود احمدی-23427.aspx دکتر فریده احمدی روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر فریده احمدی-23426.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر فریده احمدی-23426.aspx دکتر شهلا ابوالقاسمی متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر شهلا ابوالقاسمی-23401.aspx متخصص 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر شهلا ابوالقاسمی-23401.aspx دکتر رزیتا ابوالقاسمی متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر رزیتا ابوالقاسمی-23400.aspx متخصص 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر رزیتا ابوالقاسمی-23400.aspx دکتر هایده ابطحی متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر هایده ابطحی-23399.aspx متخصص 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر هایده ابطحی-23399.aspx دکتر حمیدرضا ابطحی متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حمیدرضا ابطحی-23398.aspx متخصص 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حمیدرضا ابطحی-23398.aspx دکتر ناصر ابراهیمی دریانی متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر ناصر ابراهیمی دریانی-23397.aspx متخصص 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر ناصر ابراهیمی دریانی-23397.aspx دکتر محسن آیتی متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محسن آیتی-23396.aspx متخصص 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محسن آیتی-23396.aspx دکتر ناهید آهنگران متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر ناهید آهنگران-23395.aspx متخصص 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر ناهید آهنگران-23395.aspx دکتر شهرام آگاه متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر شهرام آگاه-23394.aspx متخصص 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر شهرام آگاه-23394.aspx دکتر حسین اسدیان روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر حسین اسدیان-23449.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر حسین اسدیان-23449.aspx دکتر سونیا اسدی نسب روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر سونیا اسدی نسب-23448.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر سونیا اسدی نسب-23448.aspx دکتر سیدمحمود اسحاق حسینی روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر سیدمحمود اسحاق حسینی-23447.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر سیدمحمود اسحاق حسینی-23447.aspx دکتر علی رضا استقامتی روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر علی رضا استقامتی-23446.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر علی رضا استقامتی-23446.aspx دکتر محمدرضا استادعلی دهقی روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمدرضا استادعلی دهقی-23445.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمدرضا استادعلی دهقی-23445.aspx دکتر حسن فرج پور http://www.ir-dr.com/Doctors/پزشک عمومی-146/دکتر حسن فرج پور -17646.aspx پزشک عمومی 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/پزشک عمومی-146/دکتر حسن فرج پور -17646.aspx دکتر افسر طباطبائی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/ دکتر افسر طباطبائی-17655.aspx متخصص 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/ دکتر افسر طباطبائی-17655.aspx دکتر فاطمه سمامی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر فاطمه سمامی-19779.aspx جراح 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر فاطمه سمامی-19779.aspx مسعود صدرالدینی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/مسعود صدرالدینی-19770.aspx فوق تخصص 2017/08/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/مسعود صدرالدینی-19770.aspx دکتر بهرام چهرازی جراح دستگاه گوارش -پستان -غدد - سرطان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر بهرام چهرازی-23411.aspx جراح 2017/08/23 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر بهرام چهرازی-23411.aspx دکتر بیژن کیخائی ده دزی http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر بیژن کیخائی ده دزی-23571.aspx فوق تخصص 2017/08/17 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر بیژن کیخائی ده دزی-23571.aspx دکتر سعیده آرین نیا متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سعیده آرین نیا-23388.aspx متخصص 2017/05/31 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سعیده آرین نیا-23388.aspx دکتر محمدمهدی آریان متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمدمهدی آریان-23387.aspx متخصص 2017/05/31 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمدمهدی آریان-23387.aspx دکتر آقامیر متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر آقامیر-23393.aspx متخصص 2017/05/31 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر آقامیر-23393.aspx دکتر رحیم آقازاده متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر رحیم آقازاده-23391.aspx متخصص 2017/05/31 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر رحیم آقازاده-23391.aspx دکتر آقاکوچک متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر آقاکوچک-23392.aspx متخصص 2017/05/31 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر آقاکوچک-23392.aspx دکتر علی آزادی متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علی آزادی-23390.aspx متخصص 2017/05/31 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علی آزادی-23390.aspx دکتر مجید آزادگان متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر مجید آزادگان-23389.aspx متخصص 2017/05/31 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر مجید آزادگان-23389.aspx دکتر محمدجواد احسانی اردکانی روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمدجواد احسانی اردکانی-23420.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/05/31 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمدجواد احسانی اردکانی-23420.aspx دکتر محمدجواد احسانی روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمدجواد احسانی-23419.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/05/31 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمدجواد احسانی-23419.aspx دکتر جاوید اتابکی روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر جاوید اتابکی-23418.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/05/31 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر جاوید اتابکی-23418.aspx دکتر شهناز اتابک متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر شهناز اتابک-23403.aspx متخصص 2017/05/31 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر شهناز اتابک-23403.aspx دکتر رویا ابهری متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر رویا ابهری-23402.aspx متخصص 2017/05/31 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر رویا ابهری-23402.aspx دکتر جواد احمدی روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر جواد احمدی-23425.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/05/31 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر جواد احمدی-23425.aspx دکتر محمد احمدزاده روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمد احمدزاده-23424.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/05/31 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر محمد احمدزاده-23424.aspx دکتر سیدمرتضی احمدپناه روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر سیدمرتضی احمدپناه-23423.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/05/31 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر سیدمرتضی احمدپناه-23423.aspx دکتر امیر احمد نصیری روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر امیر احمد نصیری-23422.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/05/31 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر امیر احمد نصیری-23422.aspx دکتر احمد پور روانشناس http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر احمد پور-23421.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/05/31 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر احمد پور-23421.aspx دکتر علی فرجامی متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علی فرجامی-23384.aspx متخصص 2017/05/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علی فرجامی-23384.aspx دکتر مسعود یاوری متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر مسعود یاوری -23370.aspx متخصص 2017/05/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر مسعود یاوری -23370.aspx دکتر فریدون سیرتی متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فریدون سیرتی -23375.aspx متخصص 2017/05/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فریدون سیرتی -23375.aspx دکتر رضوان میرزایی متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر رضوان میرزایی -23374.aspx متخصص 2017/05/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر رضوان میرزایی -23374.aspx دکتر سید رسول میرشریفی متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سید رسول میرشریفی -23373.aspx متخصص 2017/05/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سید رسول میرشریفی -23373.aspx دکتر محمدرضا نیک شعار متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمدرضا نیک شعار -23372.aspx متخصص 2017/05/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمدرضا نیک شعار -23372.aspx دکتر فرزاد پناهی متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فرزاد پناهی -23371.aspx متخصص 2017/05/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فرزاد پناهی -23371.aspx دکتر علی یعقوبی متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علی یعقوبی -23380.aspx متخصص 2017/05/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علی یعقوبی -23380.aspx دکتر محمود آستانه متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمود آستانه -23379.aspx متخصص 2017/05/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمود آستانه -23379.aspx دکتر محمدحسین جاویانی متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمدحسین جاویانی -23378.aspx متخصص 2017/05/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمدحسین جاویانی -23378.aspx دکتر زهره داورزنی متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر زهره داورزنی -23377.aspx متخصص 2017/05/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر زهره داورزنی -23377.aspx دکتر بیژن سلطان زاده متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر بیژن سلطان زاده -23376.aspx متخصص 2017/05/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر بیژن سلطان زاده -23376.aspx دکتر عباس آدخت متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عباس آدخت-23385.aspx متخصص 2017/05/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عباس آدخت-23385.aspx دکتر زهرا آبادپور متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر زهرا آبادپور-23383.aspx متخصص 2017/05/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر زهرا آبادپور-23383.aspx دکتر علی اکبر آب روش متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علی اکبر آب روش-23382.aspx متخصص 2017/05/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علی اکبر آب روش-23382.aspx دکتر علیرضا ثابت پور متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علیرضا ثابت پور-23381.aspx متخصص 2017/05/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علیرضا ثابت پور-23381.aspx دکتر وارطان آرستمیانسر متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر وارطان آرستمیانسر-23386.aspx متخصص 2017/05/30 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر وارطان آرستمیانسر-23386.aspx دکتر عبدالرضا عباس پور متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عبدالرضا عباس پور -23365.aspx متخصص 2017/05/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عبدالرضا عباس پور -23365.aspx دکتر سمیرا مجیدیان متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سمیرا مجیدیان -23364.aspx متخصص 2017/05/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سمیرا مجیدیان -23364.aspx دکتر لعبت گرانپایه متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر لعبت گرانپایه -23369.aspx متخصص 2017/05/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر لعبت گرانپایه -23369.aspx دکتر محمدمهران پورسینا متخصص مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمدمهران پورسینا -23337.aspx متخصص 2017/05/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمدمهران پورسینا -23337.aspx دکتر حسین پاکدامن متخصص مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حسین پاکدامن -23336.aspx متخصص 2017/05/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حسین پاکدامن -23336.aspx دکتر همایون بینای مطلق متخصص مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر همایون بینای مطلق -23335.aspx متخصص 2017/05/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر همایون بینای مطلق -23335.aspx دکتر احمد بیات‎ متخصص مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر احمد بیات‎ -23334.aspx متخصص 2017/05/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر احمد بیات‎ -23334.aspx دکتر حجت اله بهرامی سامان‎ متخصص مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حجت اله بهرامی سامان‎ -23333.aspx متخصص 2017/05/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حجت اله بهرامی سامان‎ -23333.aspx دکتر غلامرضا ترمه چی ‏ متخصص مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر غلامرضا ترمه چی ‏-23341.aspx متخصص 2017/05/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر غلامرضا ترمه چی ‏-23341.aspx دکتر حمیدرضا ترابی‎ متخصص مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حمیدرضا ترابی‎ -23340.aspx متخصص 2017/05/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حمیدرضا ترابی‎ -23340.aspx دکتر حسین پورمحمودیان‎ متخصص مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حسین پورمحمودیان‎ -23339.aspx متخصص 2017/05/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حسین پورمحمودیان‎ -23339.aspx دکتر پروین پورطاهریان ‏ متخصص مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر پروین پورطاهریان ‏-23338.aspx متخصص 2017/05/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر پروین پورطاهریان ‏-23338.aspx دکتر منصوره تقا ‏ متخصص مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر منصوره تقا ‏-23342.aspx متخصص 2017/05/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر منصوره تقا ‏-23342.aspx دکتر حسین رحیمی متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حسین رحیمی -23366.aspx متخصص 2017/05/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حسین رحیمی -23366.aspx دکتر احمدرضا روفیگری متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر احمدرضا روفیگری -23363.aspx متخصص 2017/05/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر احمدرضا روفیگری -23363.aspx دکتر رضا افشار متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر رضا افشار -23368.aspx متخصص 2017/05/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر رضا افشار -23368.aspx دکتر فروزان خطیبی متخصص چشم http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فروزان خطیبی -23367.aspx متخصص 2017/05/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فروزان خطیبی -23367.aspx دکتر محمد رضا علایی فوق تخصص غدد کودکان http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر محمد رضا علایی-23543.aspx کودکان 2017/05/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر محمد رضا علایی-23543.aspx دکتر نسرین اسفندیار فوق تخصص کلیه کودکان http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر نسرین اسفندیار-23544.aspx فوق تخصص 2017/05/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر نسرین اسفندیار-23544.aspx دکتر رضا دلیرانی فوق تخصص کلیه کودکان http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر رضا دلیرانی-23545.aspx فوق تخصص 2017/05/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر رضا دلیرانی-23545.aspx