ثبت نام پزشکان

 

 1- نمایش اطلاعات  پزشک در جستجو کاربران با اولویت نسبت به سایر پزشکان وصفحه اختصاصی برای هر پزشک

 

2- امکان وقت گیری اینترنتی بیماران طبق تعریف پزشک محترم و پرداخت اینترنتی هزینه ویزیت بیمار

  

3-  امکان گزارش گیری  پزشک و منشی از تعداد بیماران در روزهای آتی به همراه مشخصات بیمار.

 

4-  اعلام 48 ساعت زودتر مشخصات بیماران برای منشی مطب بر روی دستگاه فکس و ایمیل  جهت تایید نهایی وقت بیمار.

 

5-  امکان داشتن پرونده دیجیتال بیمار در سایت با امکان ویرایش در هر جلسه .

 

6- تعریف دسترسی برای منشی جهت تخصیص وقت اینترنتی به بیماران .

 

* جهت دریافت راهنمای ثبت نام پزشکان اینجا کلیک کنید*    * جهت دریافت راهنمای منشی اینجا کلیک کنید*

                                                     ثبت نام