ارتباط باما

 دفتر فنی : تهران  خیابان پیروزی خیابان زاهد گیلانی پلاک 152 واحد یک

 

Mobail & WhatsApp & Telegram  : 09126236586

 

        support@ir-dr.com   بخش فنی

 

        Sales@ir-dr.com       بازرگانی 

 

         info@ir-dr.com             مدیر سایت