ارتباط باما


 دفتر فنی : تهران  خیابان پیروزی خیابان زاهد گیلانی پلاک 152 واحد یک

 

 02133252195

 

        support@ir-dr.com   بخش فنی  Sales@ir-dr.com       بازرگانی 

 

reza.ranaei@gmail.com               مدیر سایت   

                                            

 

  • نام:
  • تلفن:
  • ایمیل:
  • موضوع:
  • متن: