جستجو : کمبود

اخبار

مقالات

  • کلسی تریول

    Calcitriol  کلسی تریول ...

  • تریامترن - اچ

    Triamterene-H  تریامترن - اچ ...

  • فیبرونوژن

    ...ارد و مقدار مصرف درمان خونریزی حاد در بیماران با کمبود ارثی فیبرینوژن (آفیبرینوژنمی و هیپوفیبرینوژن...

  • یومان کمپلکس دی آی

    ...وارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) درمان کمبود فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K، در بی...

  • Factor IX Complex فاکتور 9 کمپلکس

    ...صرف الف) پیشگیری و کنترل خونریزی در بیماران دچار کمبود فاکتور IX (هموفیلی B یا بیماری کریسمس). بزر...

  • فیبرونوژن (هاموکمپلتان)

    ...ارد و مقدار مصرف درمان خونریزی حاد در بیماران با کمبود ارثی فیبرینوژن (آفیبرینوژنمی و هیپوفیبرینوژن...

  • یومان کمپلکس دی آی

    ...وارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) درمان کمبود فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K، در بی...

  • دانترولن‌

    ...م‌، سندرم‌ نورولپتیک‌بدخیم‌، کمبود فسفریلاز عضلات‌ و رشدناقص‌ و ناهنج...

  • کلسیم‌ پانتوتنات‌

    ...وتنات‌ برای‌پیشگیری‌ و درمان‌ کمبود این‌ ویتامین‌ بکارمی‌رود. ...

  • کلسیم‌ تزریقی‌

    ...wnj; در نوزادان‌، تتانی‌ ناشی‌ از کمبودهورمون‌ پاراتیروئید، تتانی‌ ناشی&zw...

  • استروژنهای‌ کنژوگه‌

    ...ن‌ جانشین‌ درمانی‌ در حالات‌ کمبوداستروژن‌، کم‌کاری‌ غدد تناسلی&...

  • اشک مصنوعی

    ...nj;: این‌ فرآورده‌ در مواردی‌مانند کمبود اشک‌، اختلال‌ در ترشح‌ طبیعی...

/ 3  (تعداد کل رکوردها:34)