جستجو : پرکاری

مقالات

  • متیمازول

    ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) پرکاری تیروئید بزرگسالان: از راه خوراکی، مقدار m...

  • پرواوراسیل

    ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف پرکاری تیروئید بزرگسالان: 450-300 میلی‌گرم ر...