جستجو : معده

اخبار

مقالات

 • سیساپراید

  ...zwnj; ـ مروی‌ و نیز تخلیه‌ تأخیری‌ معده‌ تجویز می‌شود. ...

 • سفاکلور

  ...رد، یا برای‌ جلوگیری‌ از ناراحتی‌ معده‌ می‌توان‌ آن‌ را با غذا خ...

 • سایمتیدین

  ... سایمتیدین‌ برای‌ مهار ترشح‌ اسید معده‌ برای‌ پیشگیری‌ و درمان‌ ...

 • سایمتیدین

  ...j; یا زخمهای‌فعال‌ و خوش‌خیم‌ معده‌، حالات‌ مرضی‌ترشح‌ بیش&...

 • هیدروکسید آلومینیوم‌

  ...j; برای‌درمان‌ علامتی‌ سوزش‌ معده‌ ناشی‌ ازترشح‌ اسید، سوء هضم&z...

 • آلومینیوم‌ ام جی

  ...رو برای‌ درمان‌علامتی‌ سوزش‌ معده‌ ناشی‌ از ترشح‌ اسید،سوء هضم&z...

 • آلومینیوم‌ ام جی اس

  ...رو برای‌ درمان‌علامتی‌ سوزش‌ معده‌ ناشی‌ از ترشح‌ اسید،سوء هضم&z...

 • بلادونا

  ...nj;صورت‌ کمکی‌ دردرمان‌ زخم‌ معده‌، سندرم‌ روده‌تحریک‌پذیر ...

 • بیسموت

  ...: بیسموت‌ برای‌ درمان‌زخمهای‌ معده‌ و روده‌ و همراه‌ با ...

 • استرپتولیزین

  ...مقدار مصرف: استرپتوزوسین در درمان کارسینومای لوزالمعده و همچنین تومورهای کارسینویید مصرف می شود. ...

 • میتومایسین

  ...و تک درمانی توصیه نشده است. آدنوکارسینوم منتشر معده یا لوزالمعده. بزرگسالان: mg/m2 20 به صورت مق...

 • سرطان معده

  ...برطرف شود، عود بیماری گفته می‌شود.سرطان معده چیست؟معده یا شکم؟در صحبت روزمره و محاوره&zwnj...

/ 3  (تعداد کل رکوردها:35)