جستجو : فشارخون

اخبار

مقالات

 • انالاپریل

  Enalapril  انالاپریل ...

 • انالاپریل

  Enalapril  انالاپریل ...

 • کاپتوپریل

  ...ارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) زیادی فشارخون خفیف تا شدید، ادم ایدیوپاتیک، پدیده رینود....

 • رازوپرازوسین

  Prazosin HCI  رازوپرازوسین ...

 • هیدرالازین

  Hydralazine Hcl  هیدرالازین ...

 • دیازوکساید

  ... تداخل دارویی: مصرف همزمان داروهای پایین آورنده فشارخون و داروهای بیهوشی با دیازوکساید ممکن است من...

 • پرازوسین

  ... موارد و مقدار مصرف: پرازوسین در درمان زیادی فشارخون مصرف می شود. ...

 • دوپامین

  ... الف) درمان کمکی در شوک برای افزایش برون ده قلبی، فشارخون‌ و جریان ادرار بزرگسالان: مقدار mcg/...

 • والزارتان

  Valsartan   والزارتان ...

 • دیلتیازم‌

  ...یازم‌ در درمان‌ آنژین‌،زیادی‌ فشارخون‌ و آریتمی‌ مصرف‌می‌شود...

 • کلرتالیدون‌

  ...ارسایی‌ مزمن‌ کلیه‌)، زیادی‌ فشارخون‌ (به‌تنهایی‌ یا به‌ عن...

 • کراتاگوس

  ...ه‌ عروق‌ کرونر وپایین‌آورنده‌ فشارخون‌ در درمان‌نارساییهای‌ خفیف...

/ 2  (تعداد کل رکوردها:17)