جستجو : عفونت

اخبار

مقالات

 • کلاریترو مایسین

  ... موارد و مقدار مصرف: التهاب و عفونت و گلو و لوزه (فارنژیت), سینوزیت و عفونتها ری...

 • نئومایسین

  ...وتیک آمینوگلیکوزید است که از راه خوراکی در درمان عفونت های تک یاخته ای مانند آمیبیاز روده ای مصرف ...

 • آمپی سیلین

  ... موارد و مقدار مصرف: عفونت های عمومی دستگاه تنفس, سیستم ادراری, عفونت پ...

 • توبرامایسین

  ... نکات قابل توصیه به بیمار: عفونتهای قارچی اغلب با کاهش مقاومت میزبان همراه ا...

 • سفالکسین

  ... موارد و مقدار مصرف: این دارو در درمان عفونتهای ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی ح...

 • اسپیرامایسین

  ...سپیرامایسین با اثرات مشابه اریترومایسین در درمان عفونت های حساس به دارو مصرف می شود. این دارو در در...

 • سفالوتین

  ... موارد و مقدار مصرف: این دارو در درمان عفونتهای ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی ح...

 • اسپیرامایسین

  ...سپیرامایسین با اثرات مشابه اریترومایسین در درمان عفونت های حساس به دارو مصرف می شود. این دارو در در...

 • سفالوتین

  ... موارد و مقدار مصرف: این دارو در درمان عفونتهای ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی ح...

 • Azithromycin

  ...صرف: موارد و مقدار مصرف الف) تشدید COPD ناشی از عفونت باکتریایی حاد ناشی از هموفیلوس آنفلوانزا، م...

 • سیپروفلوکساسین

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) عفونت خفیف تا متوسط مجاری ادرار ی ناشی از باکتری&z...

 • پیپراسیلین سدیم

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) عفونتهای متوسط تا شدید ناشی از میکروارگانیسم&zwnj...

/ 9  (تعداد کل رکوردها:108)