جستجو : شربت

اخبار

مقالات

 • تیمیان

  ... موارد و مقدار مصرف: شربت تیمیان به عنوان ضد سرفه و خلط آور بکار می رود...

 • برونکو تیدی

  ... موارد و مقدار مصرف: شربت برونکوتیدی به عنوان ضدسرفه و خلط آور به کار م...

 • برونکوتیدی

  ... موارد مصرف‌: شربت‌ برونکوتیدی‌به‌عنوان‌ ضد ...

 • دکسترو متورفان

   Dextromethorphanدکسترو متورفانموارد و مقدار مصرف: دکسترومتورفان برای درمان علامتی سرفه ها...